รายละเอียดข่าว

เรื่อง : ม.อ.ปัตตานีเปิดตลาด MoreMart หรือหลาดหลังมอ เป็นวันแรก

ถึง : บุคลากร/นักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดตลาดMoreMart  หรือ “หลาดหลังมอ”เป็นวันแรกในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00-20.00 น.
ณ ตลาด ใกล้ประตู 4 (หลังหอสหกรณ์) โดยในวันแรกนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานชีวิตวิถีใหม่
สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่
 
https://forms.gle/AtmQKMWoLA3CzQWv8

ผู้สนใจอ่านรายละเอียดของข่าวได้ที่

https://administration.pn.psu.ac.th/pr-file/moremart.pdf

https://administration.pn.psu.ac.th/pr-file/moremart.jpg

 

วันหมดอายุข่าว : 06/05/2564

ประกาศโดย : นวพงษ์ เพ็ชรอุไร   เมื่อวันที่ : 30/04/2564