รายละเอียดข่าว

เรื่อง : ช่องทางการสื่อสาร และเฝ้าระวังCOVID-19

ถึง : ทุกท่าน

 

ตามที่ได้มีการแพร่ระบาดขอโรคโควิด-19 ในหลายพื้นที่ของประเทศไทยช่วงเวลานี้ นั้น

เพื่อเป็นการป้องกัน และแจ้งเหตุ วิทยาเขตปัตตานีจึงขอแจ้งช่องทางการสื่อสาร และเฝ้าระวังดังนี้

"ระบบเฝ้าระวัง COVID-19 และ Case Reporting ม.อ.ปัตตานี"

1. สำรวจเฝ้าระวัง ติดตามความเสี่ยงโควิด-19 ที่
https://secret.oas.psu.ac.th/covid19/question/answer?fbclid=I

2. แจ้งข้อมูลหรือเหตุการณ์ผิดปกติโดยด่วน เพื่อร่วมกันควบคุมสถานการณ์นี้ ได้ที่งานบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะ กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี สายด่วน (Hot Line) โทร.063-3522544 ภายในโทร.1238, 1140, 1063 หรือ Facebook Fanpage :
https://www.facebook.com/nangfa.kun

(ฝ่ายประสานงานกลางวิทยาเขตปัตตานี)

#ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ได้ที่
http://www.pn.psu.ac.th/COVID-19/index.php?select=world

 

วันหมดอายุข่าว : 11/05/2564

ประกาศโดย : นวพงษ์ เพ็ชรอุไร   เมื่อวันที่ : 11/04/2564