รายละเอียดข่าว

เรื่อง : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา

ถึง : ผู้สนใจ

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งดังรายละเอียดข้างล่างนี้ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยลิงก์มายังหน้าเว็บไซต์คณะ

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา เลขที่ 0503 (งานประชาสัมพันธ์) ลิงก์ http://huso.pn.psu.ac.th/th/index.php/jobnews/489-631117
 
2. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 10/2563 (เลขที่ 0113 สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา) ลิงก์ http://huso.pn.psu.ac.th/th/index.php/jobnews/490-631117-02

3. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 11/2563 (สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 4 อัตรา) ลิงก์  http://huso.pn.psu.ac.th/th/index.php/jobnews/491-631117-03

4. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 12/2563 (เลขที่ 2595 สาขาวิชามานุษยวิทยา จำนวน 1 อัตรา) ลิงก์  http://huso.pn.psu.ac.th/th/index.php/jobnews/492-631117-04

5. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 13/2563 (สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2 อัตรา) ลิงก์ http://huso.pn.psu.ac.th/th/index.php/jobnews/493-631117-05

6. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 14/2563 (เลขที่ 3880 สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน 1 อัตรา) ลิงก์ http://huso.pn.psu.ac.th/th/index.php/jobnews/494-631117-06

วันหมดอายุข่าว : 16/02/2564

ประกาศโดย : นวพงษ์ เพ็ชรอุไร   เมื่อวันที่ : 17/11/2563