รายละเอียดข่าว

เรื่อง : อย่าหลงเชื่อการเรียกเก็บเงินสมัครพนักงานร้านอเมซอนในวิทยาเขตปัตตานี

ถึง : ทุกท่าน

ด้วยวิทยาเขตปัตตานีได้รับแจ้งว่าขณะนี้มีผู้แอบอ้างเปิดรับสมัครพนักงานร้านกาแฟอเมซอน
ที่จะเปิดภายในวิทยาเขตปัตตานี  ในเดือนเมษายน 2563 โดยขอรับเงินค่าประกันการรับสมัคร
เป็นเงิน 5,000 บาท

วิทยาเขตปัตตานี ขอแจ้งว่าการรับสมัครพนักงานโดยเรียกเก็บเงินดังกล่าวเป็นการแอบอ้าง
ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผู้ประสานงานร้านอเมซอน คุณณัฐวุฒิ โทร. 061-4163335

วันหมดอายุข่าว : 10/04/2563

ประกาศโดย : นวพงษ์ เพ็ชรอุไร   เมื่อวันที่ : 26/03/2563