:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
  MIS Center | Intranet Pattani | Student Service | E-Office | E-Mail Staff | E-Mail Student    
 

ห้องเรียนเสมือน
       

- ห้องเรียนเสมือน ที่ดูแลโดยสำนักวิทยบริการ
- ห้องเรียนเสมือน2007 ที่ดูแลโดยคณะศึกษาศาสตร์
- ห้องเรียนเสมือน2005 ที่ดูแลโดยคณะศึกษาศาสตร์
- ห้องเรียนเสมือน ที่ดูแลโดย ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

 


 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 0 7331 3928 - 45
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
webmaster : piyaporn-k@bunga.pn.psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2549