:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
  MIS Center | Intranet Pattani | Student Service | E-Office | E-Mail  
 


         Prince of Songkla University was the first university in southern Thailand. It was established at Rusamilae Subdistrict, Muang District, Pattani Province in 1966. While it was being built, it was called the “Southern University”. Colonel Thanat Kormantr, the Minister of Foreign Affairs at that time, was the chairman of the building committee and also the rector of the university.
         In order that this institution would have a central place in the hearts of the Thai people and in order to bring good fortune to the university, it was humbly requested that His Majesty the King bestow a name on the university.
On September 22, 1967 His Majesty the King kindly gave the name “Prince of Songkla University” in honor of His Father, His Royal Highness Prince Mahidol of Songkla Na Karin.
         For more than thirty years the university administration has steadily aimed at extending its campuses and developing education with emphasis on producing graduates who are well qualified and effective by keeping uppermost the ideas to develop each student to his full potential and to provide educational opportunities to everyone.

More


 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 0 7331 3928 - 45
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
webmaster : piyaporn-k@bunga.pn.psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2549