:: Prince of Songkla University >> Pattani Campus ::
  MIS Center | Intranet Pattani | Student Service | E-Office | E-Mail Staff | E-Mail Student    
 

< December  2563 >
Su M Tus W Thu F Sa
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Today

- - Interrest link - -

PSU Journal
Rusamilae Journal
Sritrang Journal
Dispatch
Service
E-Car Reservation Service
Telephone number
E-mail Staff
E-mail Student
Office's E-mail Address

วันนี้ยังไม่มีข่าวใหม่ค่ะ
 

ประกาศตัดโอนเงินค่าลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาเงินกู้ กยศ. 1/2552 ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2552
ขอเชิญร่วมงาน "40 ปี สาธิตสงขลานครินทร์"
นักศึกษาเงินกู้ กยศ. ที่ต้องการกู้ต่อ ในภาคการศึกษาที่ 2/2552 ต้องดำเนินการดังนี้
กำหนดการทำสัญญา ส่งสัญญา และเซ็นแบบยืนยัน 1/52 สำหรับผู้กู้รายใหม่ รอบที่ 4
ประกาศรายชื่อผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2552 ได้รับจัดสรรเพิ่ม รอบที่ 4 พร้อมกำหนดการเร่งด่วน
ม.อ. ปัตตานี เปิดรับนักเรียน ม.ปลายเข้าเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ตาม "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย"
คู่มือการใช้ระบบ First Come First Serve

คู่มือการใช้ระบบ e-studentloan (สำหรับนักศึกษาเงินกู้  และ
สถานศึกษา)

ขั้นตอนการทำสัญญาเงินกู้ผ่าน e-studentloan
การใช้โปรแกรมทุนการศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษา
ขอเชิญนศ.ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ขอเชิญบัณฑิตกรอกข้อมูลในระบบติดตามข้อมูลบัณฑิต
ระบบหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี

ข่าวจากงานทะเบียนฯ

ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการสอบ COVID-19 ลว29 ม.ค.64
แจ้งเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาค 2/2563
วิธีแก้เข้าเว็บไซต์ไม่ได้ "การเชื่อมต่อของคุณไม่เป็นส่วนตัว"

ข่าวนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี

ประกาศการโอนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าครองชีพกองทุนเงินให้กู้ยืม กยศ. กรอ. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
รายชื่อนักศึกษายื่นผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ.2564
แนวปฎิบัติสำหรับนักศึกษากลับเข้าหอพักช่วงสถานการณ์โควิด-19

ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่อัตรา 579 จำนวน 1 อัตร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่่ 15 มีนาคม 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งงานให้บริการรักษาความปลอดภัย สังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตปัตตานี
คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานีรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย รวม 4 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

ข่าวดี หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ จัดกิจกรรมการอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง กว่าจะเป็น Youtuber ล้าน Sub / JFK Human Library
ข่าวดี หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ เปิดให้บริการทดลองใช้งาน Wiley Digital Textbooks จากสำนักพิมพ์ Wiley ครอบคลุมเนื้อหาหลากหลายสาขาวิชา กว่า 17,000 ชื่อเรื่อง
ข่าวดี หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ เปิดให้บริการวารสารออนไลน์ JFK Journals: Online Shelves

ข่าวไอที

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวน่าสนใจ

ม.อ.ปัตตานี ยืนยันจัดการแข่งขันวิ่งการการกุศล“ติสท์รัน วิ่งทะลุเฟรม ปี 2”
ขอเชิญนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งองค์การบริหารองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ผลการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดปัตตานี ประจำปี พ.ศ.2563
ผลการประกวดเรียงความ เมื่อฉันขึ้นรถไฟที่ปัตตานี (โคกโพธิ์) ในกิจกรรม 100 ปี รถไฟปัตตานี
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการสอบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานีทุกระดับการศึกษา ภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2563

ข่าวประกวดราคา

เปิดประมูลราคาเช่าพื้นที่ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณด้านหน้าเรือนพักรับรอง Blue Lapan Inn
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสปาฮาลาลต้นแบบ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบระบายน้ำเสีย ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวจากงานการเงินและบัญชี

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวจากกองกิจการนักศึกษา

กำหนดการทำและส่งสัญญาเงินกู้ กรอ. รายใหม่ 1/2559

ข่าวจากงานวิเทศสัมพันธ์

Maka Bucha Day on 26 February 2021
Public Holiday on 12 February 2021
Closure of the Rear Entrance of Pattani Campus Office Building

 

       
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 0 7331 3928 - 45
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
webmaster : piyaporn-k@bunga.pn.psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2549
ผู้เข้าเยี่ยมชม : 20382777