:: Prince of Songkla University >> Pattani Campus ::
  MIS Center | Intranet Pattani | Student Service | E-Office | E-Mail Staff | E-Mail Student    
 

< April  2565 >
Su M Tus W Thu F Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Today

- - Interrest link - -

PSU Journal
Rusamilae Journal
Sritrang Journal
Dispatch
Service
E-Car Reservation Service
Telephone number
E-mail Staff
E-mail Student
Office's E-mail Address

ข่าวด่วนวันนี้ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง อาคาร ๖,๗,๘ และงานรื้อถอนพร้อมติดตั้งบ่อบำบัด อาคาร ๖ โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เปิดตลาดวัฒนธรรมให้ประชาชนจำหน่ายและเลือกซื้อสินค้า และชมการแสดงทางวัฒนธรรม
 

ประกาศตัดโอนเงินค่าลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาเงินกู้ กยศ. 1/2552 ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2552
ขอเชิญร่วมงาน "40 ปี สาธิตสงขลานครินทร์"
นักศึกษาเงินกู้ กยศ. ที่ต้องการกู้ต่อ ในภาคการศึกษาที่ 2/2552 ต้องดำเนินการดังนี้
กำหนดการทำสัญญา ส่งสัญญา และเซ็นแบบยืนยัน 1/52 สำหรับผู้กู้รายใหม่ รอบที่ 4
ประกาศรายชื่อผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2552 ได้รับจัดสรรเพิ่ม รอบที่ 4 พร้อมกำหนดการเร่งด่วน
ม.อ. ปัตตานี เปิดรับนักเรียน ม.ปลายเข้าเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ตาม "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย"
คู่มือการใช้ระบบ First Come First Serve

คู่มือการใช้ระบบ e-studentloan (สำหรับนักศึกษาเงินกู้  และ
สถานศึกษา)

ขั้นตอนการทำสัญญาเงินกู้ผ่าน e-studentloan
การใช้โปรแกรมทุนการศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษา
ขอเชิญนศ.ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ขอเชิญบัณฑิตกรอกข้อมูลในระบบติดตามข้อมูลบัณฑิต
ระบบหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี

ข่าวจากงานทะเบียนฯ

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ยกเลิก สัปดาห์เรียนรู้ด้วยตนเอง ภาค 1/2565
ประกาศการชำระค่าธรรมเนียมฯ และการลงทะเบียนเรียนภาค 1/2565
แนวทางการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019(COVID-19)
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564

ข่าวนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ใช้ e-mail มหาวิทยาลัย
นักศึกษาติดต่อรับบัตรเอทีเอ็มคืนที่งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
กำหนดการเซ็นเอกสารทุนจูงใจต่างพื้นที่ สำหรับนักศึกษาทุน รหัส 53 และรหัส 54

ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดศูนย์สื่อสารองค์กรและกิจการนานาชาติ
ประกาศผลการสอบข้อเขียนและปฏิบัติพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดศูนย์สื่อสารองค์กรและกิจการนานาชาติ
คณะศิลปกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคล เป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โดยเปิดรับบัณฑิตที่จบสาขาออกแบบแฟชั่นหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านแฟชั่น
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดกองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

ข่าวดี!! หอสมุดฯ จัดกิจกรรม JFK เพิ่มวันยืมย้าว ยาว ไม่อั้น

ข่าวไอที

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวน่าสนใจ

เปิดตลาดวัฒนธรรมให้ประชาชนจำหน่ายและเลือกซื้อสินค้า และชมการแสดงทางวัฒนธรรม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดมหกรรมงานแสดงสินค้าฮาลาลอาเซียน 2565 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านฮาลาลสู่กลุ่มประเทศมุสลิม
ม.อ.ปัตตานีเปิดตลาด MoreMart : หลาดหลังมอ วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 บริเวณประตู 4
ม.อ.ปัตตานีร่วมกับหลายสถาบันจัดนิทรรศการศิลปะดิจิทัลออนไลน์ระดับนานาชาติต่อเนื่องนานครึ่งปี
วิทยาเขตปัตตานีพร้อมเปิดเป็นสนามสอบ กพ.ในเดือนกรกฎาคม 2565

ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง อาคาร ๖,๗,๘ และงานรื้อถอนพร้อมติดตั้งบ่อบำบัด อาคาร ๖ โรงเรียนสาธิตฯ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 185 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับมูลนิธิเกาหลี เปิดเวทีสัมมนาเกาหลีศึกษาให้แก่ครูผู้สอนเกาหลีศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับมูลนิธิเกาหลี จัดสัมมนาเกาหลีศึกษาให้แก่ครูผู้สอนเกาหลีศึกษา
9 มหาวิทยาลัยในประเทศไทยและต่างประเทศ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติออนไลน์

ข่าวจากงานการเงินและบัญชี

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวจากกองกิจการนักศึกษา

กำหนดการทำและส่งสัญญาเงินกู้ กรอ. รายใหม่ 1/2559

ข่าวจากงานวิเทศสัมพันธ์

Public Holiday on 3 June 2022
Long holiday in Thailand
Public Holiday in Thailand on 4 May 2022

 

       
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 0 7331 3928 - 45
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
webmaster : piyaporn-k@bunga.pn.psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2549
ผู้เข้าเยี่ยมชม : 20595469