:: Prince of Songkla University >> Pattani Campus ::
  MIS Center | Intranet Pattani | Student Service | E-Office | E-Mail Staff | E-Mail Student    
 

< September  2560 >
Su M Tus W Thu F Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Today

- - Interrest link - -

PSU Journal
Rusamilae Journal
Sritrang Journal
Dispatch
Service
E-Car Reservation Service
Telephone number
E-mail Staff
E-mail Student
Office's E-mail Address

วันนี้ยังไม่มีข่าวใหม่ค่ะ
 

ประกาศตัดโอนเงินค่าลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาเงินกู้ กยศ. 1/2552 ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2552
ขอเชิญร่วมงาน "40 ปี สาธิตสงขลานครินทร์"
นักศึกษาเงินกู้ กยศ. ที่ต้องการกู้ต่อ ในภาคการศึกษาที่ 2/2552 ต้องดำเนินการดังนี้
กำหนดการทำสัญญา ส่งสัญญา และเซ็นแบบยืนยัน 1/52 สำหรับผู้กู้รายใหม่ รอบที่ 4
ประกาศรายชื่อผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2552 ได้รับจัดสรรเพิ่ม รอบที่ 4 พร้อมกำหนดการเร่งด่วน
ม.อ. ปัตตานี เปิดรับนักเรียน ม.ปลายเข้าเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ตาม "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย"
คู่มือการใช้ระบบ First Come First Serve

คู่มือการใช้ระบบ e-studentloan (สำหรับนักศึกษาเงินกู้  และ
สถานศึกษา)

ขั้นตอนการทำสัญญาเงินกู้ผ่าน e-studentloan
การใช้โปรแกรมทุนการศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษา
ขอเชิญนศ.ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ขอเชิญบัณฑิตกรอกข้อมูลในระบบติดตามข้อมูลบัณฑิต
ระบบหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี

ข่าวจากงานทะเบียนฯ

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รับบัตรนักศึกษาATM card
แจ้งรายละเอียดสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559
ประกาศ หยุดการเรียนการสอนและการสอบในวันสำคัญทางศาสนา
ตารางสอบกลางภาค (ชั่วคราว) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี

รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน (จ้างรายวัน) จำนวน 2 งาน
น.ส.พริมา อินทะรัตน์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ติดต่องานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดีด่วน
กำหนดการเซ็นเอกสารทุนจูงใจต่างพื้นที่ สำหรับนักศึกษาทุน รหัส 53 และรหัส 54

ข่าวสมัครงาน

สำนักงานอธิการบดี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขที่ 0436
วทท. รับสมัครพนักงานตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
คณะศึกษาศาสตร์ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ (ภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 1 อัตรา
คณะศึกษาศาสตร์รับสมัครงานอาจาย์ (ทางด้านพลศึกษา) จำนวน 1 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์ "การบริหารเงินตามสไตล์มนุษย์เงินเดือน"
ขอเชิญรับชมวีดิทัศน์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ : เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการเขียนค่างาน และการประเมินค่างาน เพื่อยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้น ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์ "ชาช่าชวนชิม ซีซั่น 2"

ข่าวไอที

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวน่าสนใจ

3 รายการสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี ได้รับเกียรติบัตรและโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2560
ประกาศ หยุดการเรียนการสอนและการสอบในวันสำคัญทางศาสนา
ม.อ.ปัตตานีขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมหิดล
สโมสรบุคลากร ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 2
ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

ข่าวประกวดราคา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำหน่ายพัสดุเสื่อมสภาพ (รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล)

ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ขอเชิญร่วมสัมมนาแกนนำนักศึกษาและนักกิจกรรมในสถาบันอุดมศึกษาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ม.อ.ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ในปี 2560

ข่าวจากงานการเงินและบัญชี

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวจากกองกิจการนักศึกษา

นักศึกษากองทุนฯเงินกุู้จำนวน 63 ราย ย้ายไปยื่นกู้ กองทุนฯ กรอ. ด่วนที่สุด (หากนักศึกษาไม่เปลี่ยนถือว่าไม่มีสิทธิ์กู้ยืมทันที)
รายชื่อนักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืม กยศ./กรอ. ที่ได้รับการผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 1/2560 จำนวน 3,644 ราย (เฉพาะที่นักศึกษายื่นกู้ค่าเล่าเรียนและดำเนินการตามระยะเวลาที่กองทุนฯกำหนดเท่าน
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับทุนจัดสรร ป.ตรี ภาคเรียนที่ 1/2560 (รหัส 57-60)

ข่าวจากงานวิเทศสัมพันธ์

The Cultural Festival 2017
Eid Al-Adha Public Holiday

 

       
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 0 7331 3928 - 45
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
webmaster : piyaporn-k@bunga.pn.psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2549
ผู้เข้าเยี่ยมชม : 20007949