:: Prince of Songkla University >> Pattani Campus ::
  MIS Center | Intranet Pattani | Student Service | E-Office | E-Mail Staff | E-Mail Student    
 

< April  2561 >
Su M Tus W Thu F Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Today

- - Interrest link - -

PSU Journal
Rusamilae Journal
Sritrang Journal
Dispatch
Service
E-Car Reservation Service
Telephone number
E-mail Staff
E-mail Student
Office's E-mail Address

วันนี้ยังไม่มีข่าวใหม่ค่ะ
 

ประกาศตัดโอนเงินค่าลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาเงินกู้ กยศ. 1/2552 ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2552
ขอเชิญร่วมงาน "40 ปี สาธิตสงขลานครินทร์"
นักศึกษาเงินกู้ กยศ. ที่ต้องการกู้ต่อ ในภาคการศึกษาที่ 2/2552 ต้องดำเนินการดังนี้
กำหนดการทำสัญญา ส่งสัญญา และเซ็นแบบยืนยัน 1/52 สำหรับผู้กู้รายใหม่ รอบที่ 4
ประกาศรายชื่อผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2552 ได้รับจัดสรรเพิ่ม รอบที่ 4 พร้อมกำหนดการเร่งด่วน
ม.อ. ปัตตานี เปิดรับนักเรียน ม.ปลายเข้าเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ตาม "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย"
คู่มือการใช้ระบบ First Come First Serve

คู่มือการใช้ระบบ e-studentloan (สำหรับนักศึกษาเงินกู้  และ
สถานศึกษา)

ขั้นตอนการทำสัญญาเงินกู้ผ่าน e-studentloan
การใช้โปรแกรมทุนการศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษา
ขอเชิญนศ.ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ขอเชิญบัณฑิตกรอกข้อมูลในระบบติดตามข้อมูลบัณฑิต
ระบบหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี

ข่าวจากงานทะเบียนฯ

ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
ตารางสอบปลายภาค (ชั่วคราว) ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
วันถอนวิชาเรียนโดยได้รับสัญลักษณ์ W (Withdrawn) เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 6 เมษายน 2561

ข่าวนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี

รับสมัครนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืม กยศ./กรอ. (ประเภทกู้ต่อเนื่องชั้นปี2-5 กู้ในสถาบันเดิม) ภาคการศึกษาที่ 1/2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
นักศึกษาติดต่อรับบัตรเอทีเอ็มคืนที่งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
กำหนดการเซ็นเอกสารทุนจูงใจต่างพื้นที่ สำหรับนักศึกษาทุน รหัส 53 และรหัส 54

ข่าวสมัครงาน

วิทยาอิสลามศึกษา ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์(เคมี)
คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ภาษาญี่ปุ่น
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานีรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง
Announcement for the result of the job application as an Academic Staff (Foreigner)

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

ข่าวดี!! หอสมุดฯ เปิดบริการฐานข้อมูลเหตุการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักวิทยบริการ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการบริหารจัดการขยะ ในวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.
Closure of JFK Library in April 2018

ข่าวไอที

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวน่าสนใจ

ขอเชิญร่วมงานปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมนัดพบแรงงาน
จังหวัดปัตตานีเปิดเวที “พลังวิจัยและนวัตกรรมนำเศรษฐกิจยุคใหม่สู่ภาคใต้ชายแดน” ให้ผู้ประกอบการพบนักวิจัย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ชายแดนให้ยั่งยืน
สโมสรบุคลากร วิทยาเขตปัตตานีขอเชิญร่วมกิจกรรมแรลลี่สายสัมพันธ์ ม.อ.ปัตตานี ครั้งที่ 3
ม.อ. เชิญชวนวิ่งการกุศล อันดามัน-อ่าวไทย วิ่งด้วยหัวใจ เพื่อสมทบทุน "กองทุนศูนย์โรคหัวใจ"
ทีมเขื่อนยะรังได้ครองถ้วยพระราชทาน ในการแข่งขันเปตองเนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561

ข่าวประกวดราคา

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมปรับปรุงสภาพรถบัส จำนวน 3 คัน โดยวิธีคัดเลือก
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่โรงฝึกด้านศิลปะและหัตถกรรมผ้าและเครื่องประดับ วิทยาเขตปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่พัฒนาศูนย์แสดงและถ่ายทอดความรู้ศิลปะและวัฒนธรรมชุมชน และลานจัดแสดงทางวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ม.อ.ปัตตานีจัดประชุมวิชาการนานาชาติ การศึกษา ภาวะผู้นำและนวัตกรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้

ข่าวจากงานการเงินและบัญชี

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวจากกองกิจการนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก ปีการศึกษา 2561
รับสมัครนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืม กยศ./กรอ. (ประเภทกู้ต่อเนื่องชั้นปี2-5 กู้ในสถาบันเดิม) ภาคการศึกษาที่ 1/2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
รายชื่อนักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืม กยศ./กรอ. ที่ได้รับการผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2560 จำนวน 4,608 ราย (เฉพาะที่นักศึกษายื่นกู้ค่าเล่าเรียนและดำเนินการตามระยะเวลาที่กองทุนฯกำหนดเท่าน

ข่าวจากงานวิเทศสัมพันธ์

The Open Letter of Prince of Sonkla University, Pattani Campus on the Academic Seminar on ‘Right to Self-Determination : Right to Self-Determination for Peace in Patani’
Cancellation of Electricity Shut off and Rescheduling of Electrical Repair
Closure of JFK Library in April 2018

 

       
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 0 7331 3928 - 45
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
webmaster : piyaporn-k@bunga.pn.psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2549
ผู้เข้าเยี่ยมชม : 20119633