:: Prince of Songkla University >> Pattani Campus ::
  MIS Center | Intranet Pattani | Student Service | E-Office | E-Mail Staff | E-Mail Student    
 

< April  2562 >
Su M Tus W Thu F Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Today

- - Interrest link - -

PSU Journal
Rusamilae Journal
Sritrang Journal
Dispatch
Service
E-Car Reservation Service
Telephone number
E-mail Staff
E-mail Student
Office's E-mail Address

ข่าวด่วนวันนี้ สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดตลาดเกษตรกร จ.ปัตตานี ณ ม.อ.ปัตตานี
 

ประกาศตัดโอนเงินค่าลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาเงินกู้ กยศ. 1/2552 ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2552
ขอเชิญร่วมงาน "40 ปี สาธิตสงขลานครินทร์"
นักศึกษาเงินกู้ กยศ. ที่ต้องการกู้ต่อ ในภาคการศึกษาที่ 2/2552 ต้องดำเนินการดังนี้
กำหนดการทำสัญญา ส่งสัญญา และเซ็นแบบยืนยัน 1/52 สำหรับผู้กู้รายใหม่ รอบที่ 4
ประกาศรายชื่อผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2552 ได้รับจัดสรรเพิ่ม รอบที่ 4 พร้อมกำหนดการเร่งด่วน
ม.อ. ปัตตานี เปิดรับนักเรียน ม.ปลายเข้าเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ตาม "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย"
คู่มือการใช้ระบบ First Come First Serve

คู่มือการใช้ระบบ e-studentloan (สำหรับนักศึกษาเงินกู้  และ
สถานศึกษา)

ขั้นตอนการทำสัญญาเงินกู้ผ่าน e-studentloan
การใช้โปรแกรมทุนการศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษา
ขอเชิญนศ.ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ขอเชิญบัณฑิตกรอกข้อมูลในระบบติดตามข้อมูลบัณฑิต
ระบบหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี

ข่าวจากงานทะเบียนฯ

ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ขอให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ภาค 2/2561 แจ้งชื่อขอสำเร็จการศึกษา
รายชื่อ นศ.ที่ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมฯ ภาค 2/2561
ย้ายห้องเรียนทุกวิชาที่เรียนห้อง 58303 ภาค 2/2561

ข่าวนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการกระทำผิด พรบ.คอมพิวเตอร์ ในการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา 2562
ชุดความรู้ "คู่มือการชำระหนี้ กยศ."
ปฏิทินการแจ้งชื่อขอสำเร็จการศึกษาภาค 1/2561

ข่าวสมัครงาน

สำนักงานอธิการบดี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่
สำนักงานอธิการบดี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เพื่อเข้าสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่ 3721
คณะศึกษาศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งครู จำนวน 1 อัตรา
โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

ขอเชิญอ่านวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562
Closure of JFK Library, PSU Pattani
ข่าวดี!! หอสมุดฯ จัดกิจกรรม JFK เพิ่มวันยืมย้าว ยาว ไม่อั้น

ข่าวไอที

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวน่าสนใจ

สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี เปิดตลาดเกษตรกร จ.ปัตตานี ณ ม.อ.ปัตตานี
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องการดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1440
รับสมัครเข้าร่วมโครงการ IELTS Preparation Workshop 2019
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมนักดำน้ำลึกจิตอาสาเพื่อการอนุรักษ์และช่วยเหลือผู้ประสบภัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี ขอเชิญร่วมงานวันสู่เหย้าในวาระที่คณะครบรอบ 45 ปี

ข่าวประกวดราคา

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างติดตั้ง สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ด้วยเทคโนโลยีและสร้างความมั่นคงให้กับชุมชน ด้วยวิธีประกวดราค
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัวร์โครงการทัศนศึกษา เรียนรู้ ดูงาน ณ ประเทศรัสเซีย จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig) โครงการ วมว.
ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โครงการ วมว.)

ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

คณะวิทยาการสื่อสาร เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเทคนิคขั้นเทพ "ภาพเป๊ะ แคปชั่นปัง บนสื่อออนไลน์ ยุค 4.0"
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "อิสลามศึกษาและมุสลิมศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562"
ม.อ.ปัตตานีจัดอบรมฟิวชั่น ฟู้ด อาหารหลากอารยธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

ข่าวจากงานการเงินและบัญชี

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวจากกองกิจการนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืม กยศ./กรอ. (ประเภทกู้ต่อเนื่องชั้นปี2-5) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
กำหนดการทำและส่งสัญญาเงินกู้ กรอ. รายใหม่ 1/2559

ข่าวจากงานวิเทศสัมพันธ์

Celebrating the Foundation Day of Prince of Songkla University

 

       
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 0 7331 3928 - 45
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
webmaster : piyaporn-k@bunga.pn.psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2549
ผู้เข้าเยี่ยมชม : 20228457