:: Prince of Songkla University >> Pattani Campus ::
  MIS Center | Intranet Pattani | Student Service | E-Office | E-Mail Staff | E-Mail Student    
 

< June  2561 >
Su M Tus W Thu F Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Today

- - Interrest link - -

PSU Journal
Rusamilae Journal
Sritrang Journal
Dispatch
Service
E-Car Reservation Service
Telephone number
E-mail Staff
E-mail Student
Office's E-mail Address

วันนี้ยังไม่มีข่าวใหม่ค่ะ
 

ประกาศตัดโอนเงินค่าลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาเงินกู้ กยศ. 1/2552 ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2552
ขอเชิญร่วมงาน "40 ปี สาธิตสงขลานครินทร์"
นักศึกษาเงินกู้ กยศ. ที่ต้องการกู้ต่อ ในภาคการศึกษาที่ 2/2552 ต้องดำเนินการดังนี้
กำหนดการทำสัญญา ส่งสัญญา และเซ็นแบบยืนยัน 1/52 สำหรับผู้กู้รายใหม่ รอบที่ 4
ประกาศรายชื่อผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2552 ได้รับจัดสรรเพิ่ม รอบที่ 4 พร้อมกำหนดการเร่งด่วน
ม.อ. ปัตตานี เปิดรับนักเรียน ม.ปลายเข้าเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ตาม "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย"
คู่มือการใช้ระบบ First Come First Serve

คู่มือการใช้ระบบ e-studentloan (สำหรับนักศึกษาเงินกู้  และ
สถานศึกษา)

ขั้นตอนการทำสัญญาเงินกู้ผ่าน e-studentloan
การใช้โปรแกรมทุนการศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษา
ขอเชิญนศ.ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ขอเชิญบัณฑิตกรอกข้อมูลในระบบติดตามข้อมูลบัณฑิต
ระบบหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี

ข่าวจากงานทะเบียนฯ

ขอพบนักศึกษารหัส 57XXX ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้
ประกาศ หยุดการเรียนการสอนและการสอบ เนื่องในวันอีฎี้ลฟิตรี ฮิจเราะห์ศักราช 1439
การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 2560
ประกาศตารางสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี

ประกาศ หยุดการเรียนการสอนและการสอบ เนื่องในวันอีฎี้ลฟิตรี ฮิจเราะห์ศักราช 1439
การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 2560
รับสมัครนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืม กยศ./กรอ. (ประเภทกู้ต่อเนื่องชั้นปี2-5 กู้ในสถาบันเดิม) ภาคการศึกษาที่ 1/2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

ข่าวสมัครงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา
คณะศึกษาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์เคมี
คณะศึกษาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะศึกษาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาเอกเคมี

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนเชิงรุกด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ยุคการศึกษาไทย 4.0
เวลาเปิดบริการหอสมุดฯ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน-26 กรกฏาคม 2561
Opening Hours of JFK Library during Semester Break

ข่าวไอที

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวน่าสนใจ

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ)ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙
ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2561 (รอบที่4)
เรื่อง หยุดการเรียนการสอนและการสอบ เนื่องในวันอีฎิ้ลฟิตรี ฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๙
สถาบันวัฒนธรรมศึกษา ม.อ.ปัตตานี จัดทำมุมภาพเขียนแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ ภาพ 3 มิติที่แรกใน จังหวัดชายแดนใต้
ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

ข่าวประกวดราคา

รร.สาธิตประกวดราคาซื้อชุดสื่อปฏิบัติการเรียนรู้ด้านกลไกโครงสร้างวิศวกรรมพื้นฐานและพลังงานสะอาด
สรุปแผนการจัดซื้อจัดจ้างของคณะศิลปกรรมศาสตร์

ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

สถาบันฮาลาล ม.อ.ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล
ม.อ.ปัตตานี เปิดเวทีสัมมนาเกาหลีศึกษาให้แก่อาจารย์ผู้สอนภาษาเกาหลีระดับ ม.ปลาย ชูประเด็นนำเกาหลีศึกษาเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษารองรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0
ม.อ.ปัตตานีจัดประชุมวิชาการนานาชาติ การศึกษา ภาวะผู้นำและนวัตกรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้

ข่าวจากงานการเงินและบัญชี

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวจากกองกิจการนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษากองทุนงินให้กู้ยืม กยศ./กรอ. (ประเภทกู้ต่อเนื่องมัธยม/สถาบันอื่นชั้นปีที่ 1 และประเภทกู้รายใหม่ทุกชั้นปี) ภาคการศึกษาที่ 1/2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
รับสมัครนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืม กยศ./กรอ. (ประเภทกู้ต่อเนื่องชั้นปี2-5 กู้ในสถาบันเดิม) ภาคการศึกษาที่ 1/2561 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
กำหนดการทำและส่งสัญญาเงินกู้ กรอ. รายใหม่ 1/2559

ข่าวจากงานวิเทศสัมพันธ์

Upcoming Holiday on 29 May 2018
Temporary Electricity Shut Off
Upcoming Holiday on 14 May 2018

 

       
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 0 7331 3928 - 45
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
webmaster : piyaporn-k@bunga.pn.psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2549
ผู้เข้าเยี่ยมชม : 20143006