:: Prince of Songkla University >> Pattani Campus ::
  MIS Center | Intranet Pattani | Student Service | E-Office | E-Mail Staff | E-Mail Student    
 

< May  2560 >
Su M Tus W Thu F Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Today

- - Interrest link - -

PSU Journal
Rusamilae Journal
Sritrang Journal
Dispatch
Service
E-Car Reservation Service
Telephone number
E-mail Staff
E-mail Student
Office's E-mail Address

วันนี้ยังไม่มีข่าวใหม่ค่ะ
 

ประกาศตัดโอนเงินค่าลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาเงินกู้ กยศ. 1/2552 ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2552
ขอเชิญร่วมงาน "40 ปี สาธิตสงขลานครินทร์"
นักศึกษาเงินกู้ กยศ. ที่ต้องการกู้ต่อ ในภาคการศึกษาที่ 2/2552 ต้องดำเนินการดังนี้
กำหนดการทำสัญญา ส่งสัญญา และเซ็นแบบยืนยัน 1/52 สำหรับผู้กู้รายใหม่ รอบที่ 4
ประกาศรายชื่อผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2552 ได้รับจัดสรรเพิ่ม รอบที่ 4 พร้อมกำหนดการเร่งด่วน
ม.อ. ปัตตานี เปิดรับนักเรียน ม.ปลายเข้าเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ตาม "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย"
คู่มือการใช้ระบบ First Come First Serve

คู่มือการใช้ระบบ e-studentloan (สำหรับนักศึกษาเงินกู้  และ
สถานศึกษา)

ขั้นตอนการทำสัญญาเงินกู้ผ่าน e-studentloan
การใช้โปรแกรมทุนการศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษา
ขอเชิญนศ.ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ขอเชิญบัณฑิตกรอกข้อมูลในระบบติดตามข้อมูลบัณฑิต
ระบบหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี

ข่าวจากงานทะเบียนฯ

วันเวลาลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน 2559
ประกาศตารางสอนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559
นศ.ที่ประสงค์จะไปลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน 2559 ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ โปรดทราบ
รายชื่อนักศึกษาที่ลงวิชา 281-XXX แต่ไม่ได้ลง 281-XXX ตามที่กำหนด

ข่าวนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี

ประกาศ การโอนค่าครองชีพ ภาคการศึกษา 2/2559 กองทุนฯ กยศ./กรอ. ม.อ. ปัตตานี
นักศึกษาที่ลงชื่อรับมอบจักรยานและปั่นจักรยานประชุมเตรียมความพร้อมวันที่ 15 มี.ค.60 ณ ประชุมกองกิจฯ เวลา 13.00 น.
กำหนดการรับเสด็จพระเทพฯ (วันซ้อมและวันจริง)

ข่าวสมัครงาน

วิทยาลัยอิสลามศึกษา ม.อ.ปัตตานี ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์คณิตศาสตร์โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษาฯ ตำแหน่งอาจารย์คณิตศาสตร์ (ไม่มีผู้สอบผ่านตามเกณฑ์)
วิทยาลัยอิสลามศึกษา ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนอนุบาลสาธิตฯ
สำนักงานอธิการบดี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่ 3481

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

การตรวจสอบ/ชำระหนี้สินของนักศึกษา ภาคเรียน 2/2559
การยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศและเวลาเปิดบริการหอสมุดฯ ภาคเรียน 2/ 2559
เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile

ข่าวไอที

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวน่าสนใจ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งเตือนระมัดระวังโปรแกรมไวรัส เรียกค่าไถ่ Wana DecryptOr
นักเรียนศูนย์ สอวน.โอลิมปิกวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ.ปัตตานี รับรางวัลเหรียญทอง และคะแนนรวมสูงสุดภาคใต้
ม.อ.ผลิตหนังสือน่าอ่าน พฤติกรรมการรังแกบนโลกไซเบอร์ของวัยรุ่นจากผลการวิจัย
ขอเชิญติดตามอ่านวารสารศรีตรังออนไลน์ประจำเดือนมีนาคม 2560
ประกาศโครงการรับสมัครนักเรียนวิธีพิเศษ(โควตา) รอบสอง เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560

ข่าวประกวดราคา

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ขอเชิญผู้สนใจร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติทางการแพทย์ ครั้งที่ 11 "จริยธรรมทางการแพทย์ และการจัดการสุขภาพชุมชน" ณ วิทยาลัยอิสลามศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ รับสมัครโครงการอบรมศิลปะสร้างสรรค์สําหรับเด็ก
ม.อ.ปัตตานี เปิดเวทีสัมมนาด้านภาษาและเกาหลีศึกษา ชูประเด็นนำเกาหลีศึกษาเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษารองรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0

ข่าวจากงานการเงินและบัญชี

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวจากกองกิจการนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกทุนทำงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ ทุนท างานภาคฤดูร้อน(SUMMER) ภาคการศกึษา 3/2559
ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุนทำงานจ้างรายวันวันที่ 11-12 พ.ค. 2560

ข่าวจากงานวิเทศสัมพันธ์

ยังไม่มีข่าวค่ะ

 

       
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 0 7331 3928 - 45
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
webmaster : piyaporn-k@bunga.pn.psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2549
ผู้เข้าเยี่ยมชม : 19946766