:: Prince of Songkla University >> Pattani Campus ::
  MIS Center | Intranet Pattani | Student Service | E-Office | E-Mail Staff | E-Mail Student    
 

< July  2563 >
Su M Tus W Thu F Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Today

- - Interrest link - -

PSU Journal
Rusamilae Journal
Sritrang Journal
Dispatch
Service
E-Car Reservation Service
Telephone number
E-mail Staff
E-mail Student
Office's E-mail Address

วันนี้ยังไม่มีข่าวใหม่ค่ะ
 

ประกาศตัดโอนเงินค่าลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาเงินกู้ กยศ. 1/2552 ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2552
ขอเชิญร่วมงาน "40 ปี สาธิตสงขลานครินทร์"
นักศึกษาเงินกู้ กยศ. ที่ต้องการกู้ต่อ ในภาคการศึกษาที่ 2/2552 ต้องดำเนินการดังนี้
กำหนดการทำสัญญา ส่งสัญญา และเซ็นแบบยืนยัน 1/52 สำหรับผู้กู้รายใหม่ รอบที่ 4
ประกาศรายชื่อผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2552 ได้รับจัดสรรเพิ่ม รอบที่ 4 พร้อมกำหนดการเร่งด่วน
ม.อ. ปัตตานี เปิดรับนักเรียน ม.ปลายเข้าเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ตาม "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย"
คู่มือการใช้ระบบ First Come First Serve

คู่มือการใช้ระบบ e-studentloan (สำหรับนักศึกษาเงินกู้  และ
สถานศึกษา)

ขั้นตอนการทำสัญญาเงินกู้ผ่าน e-studentloan
การใช้โปรแกรมทุนการศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษา
ขอเชิญนศ.ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ขอเชิญบัณฑิตกรอกข้อมูลในระบบติดตามข้อมูลบัณฑิต
ระบบหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี

ข่าวจากงานทะเบียนฯ

กรอกข้อมูลกรณีชำระค่าเทอมแล้วแต่ลงทะเบียนไม่ได้
ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมฯ ด้วย bill payment
Enrollment and Tuition Fee charged period for 1/2020 semester
ประกาศ : การลงทะเบียนเรียนภาค 1/2563

ข่าวนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี

เปลี่ยนแปลง วันส่งเอกสารและเงื่อนไขเพื่อให้สำเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2562
นักศึกษาติดต่อรับบัตรเอทีเอ็มคืนที่งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
กำหนดการเซ็นเอกสารทุนจูงใจต่างพื้นที่ สำหรับนักศึกษาทุน รหัส 53 และรหัส 54

ข่าวสมัครงาน

คณะศึกษาศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง ครูคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศกำหนดการสอบข้อเขียนปฏิบัติและสัมภาษณ์พนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและวันสอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ผู้รับจ้างเหมาบริการ
(แก้ไขรายชื่อ) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

การเปิดบริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ภาคเรียนที่ 1/2563
ข่าวดี!! หอสมุดฯ จัดกิจกรรม JFK เพิ่มวันยืมย้าว ยาว ไม่อั้น

ข่าวไอที

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวน่าสนใจ

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ welcome new student academic year 2020
เปิดแล้วBlue Lapan ที่พักในรั้วม.อ.ปัตตานี
สงขลานครินทร์วิเคราะห์เส้นทางสู่เศรษฐกิจวิถีใหม่ ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจฐานราก สู่วิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี ใช้เทคโนโลยีสร้างความยั่งยืนให้ภาคชุมชนและอุตสาหกรรมจังหวัดชายแดนใต้
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2563

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์สารสนเทศและลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับระบบฐานข้อมูลฯ
ประกาศประกวดซื้อคุรภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์สารสนเทศและลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สำหรับระบบฐานข้อมูลและระบบบริการสารสนเทศสำหรับ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book จำนวน ๓๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โครงการ วมว.)

ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวจากงานการเงินและบัญชี

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวจากกองกิจการนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษากองทุนงินให้กู้ยืม กยศ./กรอ. (ผู้กู้รายเก่า รายใหม่ จากมัธยม/สถาบันอื่น รหัส 63 สำรองจ่ายค่าเทอมเองก่อน 1/2563 ครับ รายเก่ารายใหม่ชั้นปีที่2-5 ที่จะกู้ครั้งแรกกับ ม.อ.ปัตตานี ปี 2563
เปิดรับสมัครทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ปี2563
กำหนดการทำและส่งสัญญาเงินกู้ กรอ. รายใหม่ 1/2559

ข่าวจากงานวิเทศสัมพันธ์

Public Holiday on 3 June 2020
Public Holiday on 25 May 2020
Change of submitting required documents for graduation in academic year 2019

 

       
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 0 7331 3928 - 45
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
webmaster : piyaporn-k@bunga.pn.psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2549
ผู้เข้าเยี่ยมชม : 20311191