:: Prince of Songkla University >> Pattani Campus ::
  MIS Center | Intranet Pattani | Student Service | E-Office | E-Mail Staff | E-Mail Student    
 

< December  2562 >
Su M Tus W Thu F Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Today

- - Interrest link - -

PSU Journal
Rusamilae Journal
Sritrang Journal
Dispatch
Service
E-Car Reservation Service
Telephone number
E-mail Staff
E-mail Student
Office's E-mail Address

วันนี้ยังไม่มีข่าวใหม่ค่ะ
 

ประกาศตัดโอนเงินค่าลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาเงินกู้ กยศ. 1/2552 ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2552
ขอเชิญร่วมงาน "40 ปี สาธิตสงขลานครินทร์"
นักศึกษาเงินกู้ กยศ. ที่ต้องการกู้ต่อ ในภาคการศึกษาที่ 2/2552 ต้องดำเนินการดังนี้
กำหนดการทำสัญญา ส่งสัญญา และเซ็นแบบยืนยัน 1/52 สำหรับผู้กู้รายใหม่ รอบที่ 4
ประกาศรายชื่อผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2552 ได้รับจัดสรรเพิ่ม รอบที่ 4 พร้อมกำหนดการเร่งด่วน
ม.อ. ปัตตานี เปิดรับนักเรียน ม.ปลายเข้าเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ตาม "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย"
คู่มือการใช้ระบบ First Come First Serve

คู่มือการใช้ระบบ e-studentloan (สำหรับนักศึกษาเงินกู้  และ
สถานศึกษา)

ขั้นตอนการทำสัญญาเงินกู้ผ่าน e-studentloan
การใช้โปรแกรมทุนการศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษา
ขอเชิญนศ.ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ขอเชิญบัณฑิตกรอกข้อมูลในระบบติดตามข้อมูลบัณฑิต
ระบบหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี

ข่าวจากงานทะเบียนฯ

ตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาค 2/2562
ประกาศปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี

กำหนดการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ชุดความรู้ "คู่มือการชำระหนี้ กยศ."
นักศึกษาติดต่อรับบัตรเอทีเอ็มคืนที่งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งช่างระบบน้ำ สังกัดกองอาคารสถานที่วิทยาเขตปัตตานี
คณะศึกษาศาสตร์ ขยายรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา
คณะรัฐศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ครั้งที่ 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา (สาขาวิชาประวัติศาสตร์)

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

เชิญชมวิดีทัศน์ ศรีตรังบานสะพรั่ง บนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี
ข่าวดี!! หอสมุดฯ จัดกิจกรรม JFK เพิ่มวันยืมย้าว ยาว
Closure of JFK Library, PSU Pattani

ข่าวไอที

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวน่าสนใจ

บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ.รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) ประจำปีการศึกษา 2563
ม.อ.ปัตตานี ทำ MOU กับ PATTANI FC
ม.อ.ประกาศเรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
ม.อ.ปัตตานีทำ MOU กับ PATTANI FC
รับสมัครเข้าศึกษาต่อในโครงการนักเรียนที่มีความสามารถด้านการกีฬาที่มีความเป็นเลิศ (PSU.สลาตัน) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีพิเศษ

ข่าวประกวดราคา

เปิดประมูลให้จัดเก็บผลมะพร้าว
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์ห้องบรรยายวิทยาเขตปัตตานี)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑ์ห้องประชุมที่ทำการบริหารสำนักงานอธิการบดี)

ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

หน่วยส่งเสริมการวิจัย งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการด้านการวิจัย
ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประกวด " ข้าวเกรียบปลาพร้อมบริโภค "

ข่าวจากงานการเงินและบัญชี

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวจากกองกิจการนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืม กยศ./กรอ. (ประเภทกู้ต่อเนื่อง ม.อ.และรายใหม่รายเก่าม.อ.ครั้งแรก ปี 2562 ทุกชั้นปี) ภาคการศึกษาที่ 2/2562 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
กำหนดการทำและส่งสัญญาเงินกู้ กรอ. รายใหม่ 1/2559

ข่าวจากงานวิเทศสัมพันธ์

Public Holiday on 10 December 2019
Public Holiday on 5 December 2019
Loy Krathong Festival 2019 at Prince of Songkla University Pattani

 

       
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 0 7331 3928 - 45
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
webmaster : piyaporn-k@bunga.pn.psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2549
ผู้เข้าเยี่ยมชม : 20273227