:: Prince of Songkla University >> Pattani Campus ::
  MIS Center | Intranet Pattani | Student Service | E-Office | E-Mail Staff | E-Mail Student    
 

< June  2560 >
Su M Tus W Thu F Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Today

- - Interrest link - -

PSU Journal
Rusamilae Journal
Sritrang Journal
Dispatch
Service
E-Car Reservation Service
Telephone number
E-mail Staff
E-mail Student
Office's E-mail Address

ข่าวด่วนวันนี้ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา “โครงการรับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติ และนักศึกษาชาวไทย เพื่อเข้าศึกษา ในวิทยาลัยอิสลามศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ขอเชิญพุทธศาสนิกชนหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการศึกษาแนะแนวศึกษาต่อ 5 จังหวัดภาคใต้
 

ประกาศตัดโอนเงินค่าลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาเงินกู้ กยศ. 1/2552 ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2552
ขอเชิญร่วมงาน "40 ปี สาธิตสงขลานครินทร์"
นักศึกษาเงินกู้ กยศ. ที่ต้องการกู้ต่อ ในภาคการศึกษาที่ 2/2552 ต้องดำเนินการดังนี้
กำหนดการทำสัญญา ส่งสัญญา และเซ็นแบบยืนยัน 1/52 สำหรับผู้กู้รายใหม่ รอบที่ 4
ประกาศรายชื่อผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2552 ได้รับจัดสรรเพิ่ม รอบที่ 4 พร้อมกำหนดการเร่งด่วน
ม.อ. ปัตตานี เปิดรับนักเรียน ม.ปลายเข้าเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ตาม "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย"
คู่มือการใช้ระบบ First Come First Serve

คู่มือการใช้ระบบ e-studentloan (สำหรับนักศึกษาเงินกู้  และ
สถานศึกษา)

ขั้นตอนการทำสัญญาเงินกู้ผ่าน e-studentloan
การใช้โปรแกรมทุนการศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษา
ขอเชิญนศ.ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ขอเชิญบัณฑิตกรอกข้อมูลในระบบติดตามข้อมูลบัณฑิต
ระบบหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี

ข่าวจากงานทะเบียนฯ

ประกาศ !!! นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ สามารถมารับบัตรนักศึกษาได้
รายชื่อนักศึกษาไม่ชำระเงินค่าเทอม ภาคฤดูร้อน 2559
การชำระเงินค่าเอกสารสำเร็จการศึกษา
ขอพบนักศึกษา

ข่าวนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี

ประกาศ การโอนค่าครองชีพ ภาคการศึกษา 2/2559 กองทุนฯ กยศ./กรอ. ม.อ. ปัตตานี
รายชื่อนักศึกษาที่ลงวิชา 281-XXX แต่ไม่ได้ลง 281-XXX ตามที่กำหนด
กำหนดการเซ็นเอกสารทุนจูงใจต่างพื้นที่ สำหรับนักศึกษาทุน รหัส 53 และรหัส 54

ข่าวสมัครงาน

สำนักงานอธิการบดี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนพนักงานมหาวิทยาลัย ต.นักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่ 3481
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 9 อัตรา
วิทยาลัยอิสลามศึกษารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
คณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งพนักงานเทคนิค

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

เวลาเปิดบริการหอสมุดฯ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน-28 กรกฏาคม 2560
เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center และ Entrepreneurial Studies Source

ข่าวไอที

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวน่าสนใจ

ม.อ.ปัตตานี ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการศึกษาแนะแนวศึกษาต่อ 5 จังหวัดภาคใต้
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ณ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา “โครงการรับสมัครนักศึกษาชาวต่างชาติ และนักศึกษาชาวไทย เพื่อเข้าศึกษา ในวิทยาลัยอิสลามศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)
ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง กำหนดวันที่ ๑ ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮ.ศ.๑๔๓๘
คณะศิลปกรรมศาสตร์รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ตามโครงการศึกษิตศิลปะ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบพิเศษ)

ข่าวประกวดราคา

สอบราคาเครื่องแอลซีอาร์มิเตอร์, Dielectric Test Fixture

ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ม.อ.ปัตตานี เปิดเวทีสัมมนาด้านภาษาและเกาหลีศึกษา ชูประเด็นนำเกาหลีศึกษาเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษารองรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0
เปิดเวทีนานาชาติมุสลิมโลก 40 ประเทศ สัมมนาประเด็นการศึกษาอิสลาม พลังแห่งการขับเคลื่อนในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ณ ม.อ.ปัตตานี
ม.อ.ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ในปี 2560

ข่าวจากงานการเงินและบัญชี

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวจากกองกิจการนักศึกษา

นักศึกษา(เฉพาะกองทุนฯ กยศ.1/25560) ดำเนินการบันทึกค่าเล่าเรียนในระบบ e-studentloanด่วนที่สุด 2-6 มิ.ย. 2560
กำหนดการทำและส่งสัญญาเงินกู้ กรอ. รายใหม่ 1/2559

ข่าวจากงานวิเทศสัมพันธ์

ยังไม่มีข่าวค่ะ

 

       
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 0 7331 3928 - 45
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
webmaster : piyaporn-k@bunga.pn.psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2549
ผู้เข้าเยี่ยมชม : 19964080