:: Prince of Songkla University >> Pattani Campus ::
  MIS Center | Intranet Pattani | Student Service | E-Office | E-Mail Staff | E-Mail Student    
 

< May  2564 >
Su M Tus W Thu F Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Today

- - Interrest link - -

PSU Journal
Rusamilae Journal
Sritrang Journal
Dispatch
Service
E-Car Reservation Service
Telephone number
E-mail Staff
E-mail Student
Office's E-mail Address

ข่าวด่วนวันนี้ Survey of Students and Staff's Willingness to Receive the COVID-19 Vaccine คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ. ปัตตานี ประกาศให้ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
 

ประกาศตัดโอนเงินค่าลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาเงินกู้ กยศ. 1/2552 ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2552
ขอเชิญร่วมงาน "40 ปี สาธิตสงขลานครินทร์"
นักศึกษาเงินกู้ กยศ. ที่ต้องการกู้ต่อ ในภาคการศึกษาที่ 2/2552 ต้องดำเนินการดังนี้
กำหนดการทำสัญญา ส่งสัญญา และเซ็นแบบยืนยัน 1/52 สำหรับผู้กู้รายใหม่ รอบที่ 4
ประกาศรายชื่อผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2552 ได้รับจัดสรรเพิ่ม รอบที่ 4 พร้อมกำหนดการเร่งด่วน
ม.อ. ปัตตานี เปิดรับนักเรียน ม.ปลายเข้าเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ตาม "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย"
คู่มือการใช้ระบบ First Come First Serve

คู่มือการใช้ระบบ e-studentloan (สำหรับนักศึกษาเงินกู้  และ
สถานศึกษา)

ขั้นตอนการทำสัญญาเงินกู้ผ่าน e-studentloan
การใช้โปรแกรมทุนการศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษา
ขอเชิญนศ.ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ขอเชิญบัณฑิตกรอกข้อมูลในระบบติดตามข้อมูลบัณฑิต
ระบบหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี

ข่าวจากงานทะเบียนฯ

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564
การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาต่างๆ
ประกาศรายวิชาที่เปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 2563

ข่าวนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.อ. ปัตตานี ประกาศให้ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
การเตรียมตัวของนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2564 กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี
นักศึกษาติดต่อรับบัตรเอทีเอ็มคืนที่งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

ข่าวสมัครงาน

ประกาศเลื่อนการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี
ประกาศเลื่อนการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดกองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา เลขที่อัตรา 579
คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครงานตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 3 อัตรา (หัวข้อข่าวสมัครงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

ข่าวดี หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ เปิดให้บริการวารสารออนไลน์ JFK Journals: Online Shelves
ข่าวดี หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ เปิดให้บริการ NETFLIX แล้ววันนี้
ข่าวดี!! หอสมุดฯ จัดกิจกรรม JFK เพิ่มวันยืมย้าว ยาว ไม่อั้น

ข่าวไอที

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวน่าสนใจ

ขอเชิญบุคลากร ม.อ.ปัตตานี ร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการในการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
ขอเชิญนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี ร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการในการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
ม.อ.ปัตตานีปิด LQ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ หลังจากผู้เข้ากักบริเวณทั้ง 17 คนปลอดภัย
กองพัฒนานักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี มอบความสุขในวันฮารีรายอแก่เด็กๆ
เปิดหอพัก 7 ม.อ.ปัตตานีเป็น Local Quarantine ของอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

ข่าวประกวดราคา

รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2
รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1
รายงานผลการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564

ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวจากงานการเงินและบัญชี

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวจากกองกิจการนักศึกษา

กำหนดการทำและส่งสัญญาเงินกู้ กรอ. รายใหม่ 1/2559

ข่าวจากงานวิเทศสัมพันธ์

Survey of Students and Staff's Willingness to Receive the COVID-19 Vaccine
PSU Pattani has closed the local quarantine home for medical staff
Public Holiday in Southern Border Provinces on 13 May 2021

 

       
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 0 7331 3928 - 45
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
webmaster : piyaporn-k@bunga.pn.psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2549
ผู้เข้าเยี่ยมชม : 20407129