:: Prince of Songkla University >> Pattani Campus ::
  MIS Center | Intranet Pattani | Student Service | E-Office | E-Mail Staff | E-Mail Student    
 

< April  2560 >
Su M Tus W Thu F Sa
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Today

- - Interrest link - -

PSU Journal
Rusamilae Journal
Sritrang Journal
Dispatch
Service
E-Car Reservation Service
Telephone number
E-mail Staff
E-mail Student
Office's E-mail Address

วันนี้ยังไม่มีข่าวใหม่ค่ะ
 

ประกาศตัดโอนเงินค่าลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาเงินกู้ กยศ. 1/2552 ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2552
ขอเชิญร่วมงาน "40 ปี สาธิตสงขลานครินทร์"
นักศึกษาเงินกู้ กยศ. ที่ต้องการกู้ต่อ ในภาคการศึกษาที่ 2/2552 ต้องดำเนินการดังนี้
กำหนดการทำสัญญา ส่งสัญญา และเซ็นแบบยืนยัน 1/52 สำหรับผู้กู้รายใหม่ รอบที่ 4
ประกาศรายชื่อผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2552 ได้รับจัดสรรเพิ่ม รอบที่ 4 พร้อมกำหนดการเร่งด่วน
ม.อ. ปัตตานี เปิดรับนักเรียน ม.ปลายเข้าเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ตาม "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย"
คู่มือการใช้ระบบ First Come First Serve

คู่มือการใช้ระบบ e-studentloan (สำหรับนักศึกษาเงินกู้  และ
สถานศึกษา)

ขั้นตอนการทำสัญญาเงินกู้ผ่าน e-studentloan
การใช้โปรแกรมทุนการศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษา
ขอเชิญนศ.ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ขอเชิญบัณฑิตกรอกข้อมูลในระบบติดตามข้อมูลบัณฑิต
ระบบหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี

ข่าวจากงานทะเบียนฯ

นศ.ที่ประสงค์จะไปลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน 2559 ณ วิทยาเขตหาดใหญ่ โปรดทราบ
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
วันนี้ (วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560) เป็นวันสุดท้ายของการถอนวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559
ตารางสอบปลายภาค (ชั่วคราว) ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี

ประกาศ การโอนค่าครองชีพ ภาคการศึกษา 2/2559 กองทุนฯ กยศ./กรอ. ม.อ. ปัตตานี
นักศึกษาที่ลงชื่อรับมอบจักรยานและปั่นจักรยานประชุมเตรียมความพร้อมวันที่ 15 มี.ค.60 ณ ประชุมกองกิจฯ เวลา 13.00 น.
กำหนดการรับเสด็จพระเทพฯ (วันซ้อมและวันจริง)

ข่าวสมัครงาน

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสาธิตอิสลาม
สำนักวิทยบริการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง อาจารย์

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

ขอเชิญอ่านวารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560
ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Ubuntu Networking
หอสมุดฯ ขอแจ้งวันปิดบริการ เดือนเมษายน 2560

ข่าวไอที

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวน่าสนใจ

ม.อ.ปัตตานี เปิดเวทีให้นักศึกษาทั่วประเทศ นาเสนอผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เกือบ 80 เรื่อง
การจองชุดครุยและเสื้อราชปะแตน ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมบาติกสู่งานหัตถศิลป์สร้างสรรค์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญเทคนิคการเขียนสีน้ำอย่างมืออาชีพ
งดจ่ายกระแสไฟฟ้าภายใน ม.อ.ปัตตานี ระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม และวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2560 (บริเวณตามประกาศ)

ข่าวประกวดราคา

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

เปิดเวทีนานาชาติมุสลิมโลก 40 ประเทศ สัมมนาประเด็นการศึกษาอิสลาม พลังแห่งการขับเคลื่อนในการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ณ ม.อ.ปัตตานี
ม.อ.ปัตตานี จัดสัมมนาเกาหลีศึกษาให้แก่ผู้สอนเกาหลีชาวไทย พร้อมชูประเด็นนำเกาหลีศึกษาเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษารองรับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0
ม.อ.ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ในปี 2560

ข่าวจากงานการเงินและบัญชี

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวจากกองกิจการนักศึกษา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนทำงานภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนทำงาน (จ้างรายวัน) ประจำปีการศึกษา 1/2560
รับสมัครนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืม กยศ./กรอ. (ประเภทกู้ต่อเนื่องชั้นปี2-5) ภาคการศึกษาที่1/2560 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

ข่าวจากงานวิเทศสัมพันธ์

ยังไม่มีข่าวค่ะ

 

       
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 0 7331 3928 - 45
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
webmaster : piyaporn-k@bunga.pn.psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2549
ผู้เข้าเยี่ยมชม : 19935247