:: Prince of Songkla University >> Pattani Campus ::
  MIS Center | Intranet Pattani | Student Service | E-Office | E-Mail Staff | E-Mail Student    
 

< August  2562 >
Su M Tus W Thu F Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Today

- - Interrest link - -

PSU Journal
Rusamilae Journal
Sritrang Journal
Dispatch
Service
E-Car Reservation Service
Telephone number
E-mail Staff
E-mail Student
Office's E-mail Address

วันนี้ยังไม่มีข่าวใหม่ค่ะ
 

ประกาศตัดโอนเงินค่าลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาเงินกู้ กยศ. 1/2552 ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2552
ขอเชิญร่วมงาน "40 ปี สาธิตสงขลานครินทร์"
นักศึกษาเงินกู้ กยศ. ที่ต้องการกู้ต่อ ในภาคการศึกษาที่ 2/2552 ต้องดำเนินการดังนี้
กำหนดการทำสัญญา ส่งสัญญา และเซ็นแบบยืนยัน 1/52 สำหรับผู้กู้รายใหม่ รอบที่ 4
ประกาศรายชื่อผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2552 ได้รับจัดสรรเพิ่ม รอบที่ 4 พร้อมกำหนดการเร่งด่วน
ม.อ. ปัตตานี เปิดรับนักเรียน ม.ปลายเข้าเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ตาม "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย"
คู่มือการใช้ระบบ First Come First Serve

คู่มือการใช้ระบบ e-studentloan (สำหรับนักศึกษาเงินกู้  และ
สถานศึกษา)

ขั้นตอนการทำสัญญาเงินกู้ผ่าน e-studentloan
การใช้โปรแกรมทุนการศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษา
ขอเชิญนศ.ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ขอเชิญบัณฑิตกรอกข้อมูลในระบบติดตามข้อมูลบัณฑิต
ระบบหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี

ข่าวจากงานทะเบียนฯ

ประกาศตารางเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาค 1/2562
ประกาศปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 2561

ข่าวนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี

ชุดความรู้ "คู่มือการชำระหนี้ กยศ."
นักศึกษาติดต่อรับบัตรเอทีเอ็มคืนที่งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
กำหนดการเซ็นเอกสารทุนจูงใจต่างพื้นที่ สำหรับนักศึกษาทุน รหัส 53 และรหัส 54

ข่าวสมัครงาน

คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 1515
คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 2592
คณะรัฐศาสตร์ ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 3355

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

เชิญเข้าใช้หอสมุดฯ ได้ตามเวลาเปิดบริการค่ะ
ขอเชิญนักศึกษาใหม่อบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศของหอสมุดฯ
Closure of JFK Library, PSU Pattani

ข่าวไอที

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวน่าสนใจ

แจกเสื้อเชียร์ทีมชาติไทย และลูกวอลเลย์บอลพร้อมลายเซ็น ในงาน ม.อ.วิชาการ
ขอเชิญร่วมงานตลาดนัดศิลปะเมืองตานี
ม.อ. มอบรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ ประจำปี 2562 ประเภทบุคคลและองค์กร
วิทยาเขตปัตตานีขอเชิญบุคลากรร่วมแสดงกตัญญุตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ม.อ.หาดใหญ่

ข่าวประกวดราคา

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการพัฒนาบุคลากรผ่านวัตกรรม PSU Innovation Challenge 2019
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี เป็นเจ้าภาพเวทีการประชุมนานาชาติร่วมเกาหลีศึกษาและไทยศึกษา
เชิญเข้าร่วมประชุม ICoFA 2019 UiTM Perlis, Malaysia

ข่าวจากงานการเงินและบัญชี

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวจากกองกิจการนักศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับทุนจัดสรร ป.ตรี ภาคเรียนที่ 1/2562 (รหัส 58-60)
กำหนดการเซ็นแบบยืนยันและค่าครองชีพกองทุนฯ กยศ./กรอ. ชั้นปี 2-5 ภาคการศึกษา1/2562 ผู้กู้ต่อเนื่องสถาบันเดิมม.อ. ปัตตานี
ให้นักศึกษาเข้าไปบันทึกค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2562 สำหรับนักศึกษากองทุนฯ กยศ./กรอ. กู้ต่อเนื่อง ม.อ. ปัตตานีเท่านั้น ชั้นปี 2-5 บันทึกค่าเล่าเรียนได้วันที่ 14 - 20 มิถุนายน 2562 เท่านั้น

ข่าวจากงานวิเทศสัมพันธ์

PSU Open House at Pattani Campus
Compensatory Public Holiday on 29 July 2019
Initation of Kinship of PSU Pattani Freshmen with Pattani Locals as Part of Hazing

 

       
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 0 7331 3928 - 45
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
webmaster : piyaporn-k@bunga.pn.psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2549
ผู้เข้าเยี่ยมชม : 20249816