:: Prince of Songkla University >> Pattani Campus ::
  MIS Center | Intranet Pattani | Student Service | E-Office | E-Mail Staff | E-Mail Student    
 

< January  2564 >
Su M Tus W Thu F Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Today

- - Interrest link - -

PSU Journal
Rusamilae Journal
Sritrang Journal
Dispatch
Service
E-Car Reservation Service
Telephone number
E-mail Staff
E-mail Student
Office's E-mail Address

ข่าวด่วนวันนี้ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
 

ประกาศตัดโอนเงินค่าลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาเงินกู้ กยศ. 1/2552 ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2552
ขอเชิญร่วมงาน "40 ปี สาธิตสงขลานครินทร์"
นักศึกษาเงินกู้ กยศ. ที่ต้องการกู้ต่อ ในภาคการศึกษาที่ 2/2552 ต้องดำเนินการดังนี้
กำหนดการทำสัญญา ส่งสัญญา และเซ็นแบบยืนยัน 1/52 สำหรับผู้กู้รายใหม่ รอบที่ 4
ประกาศรายชื่อผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2552 ได้รับจัดสรรเพิ่ม รอบที่ 4 พร้อมกำหนดการเร่งด่วน
ม.อ. ปัตตานี เปิดรับนักเรียน ม.ปลายเข้าเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ตาม "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย"
คู่มือการใช้ระบบ First Come First Serve

คู่มือการใช้ระบบ e-studentloan (สำหรับนักศึกษาเงินกู้  และ
สถานศึกษา)

ขั้นตอนการทำสัญญาเงินกู้ผ่าน e-studentloan
การใช้โปรแกรมทุนการศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษา
ขอเชิญนศ.ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ขอเชิญบัณฑิตกรอกข้อมูลในระบบติดตามข้อมูลบัณฑิต
ระบบหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี

ข่าวจากงานทะเบียนฯ

แจ้งเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศฯ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด COVID-19 ฉบับที่ 1
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาค 2/2563
วิธีแก้เข้าเว็บไซต์ไม่ได้ "การเชื่อมต่อของคุณไม่เป็นส่วนตัว"

ข่าวนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี

กำหนดเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ กองทุนฯ กยศ. กรอ. ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
นักศึกษาติดต่อรับบัตรเอทีเอ็มคืนที่งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
กำหนดการเซ็นเอกสารทุนจูงใจต่างพื้นที่ สำหรับนักศึกษาทุน รหัส 53 และรหัส 54

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ 3871 สังกัดศูนย์สื่อสารองค์กรและกิจการนานาชาติ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติ ตำแหน่งเลขที่ 3871 สังกัดศูนย์สื่อสารองค์กรและกิจการนานาชาติ
คณะวิทยาการสื่อสาร ประกาศผลการสอบพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

ข่าวดี!! หอสมุดฯ จัดกิจกรรม JFK เพิ่มวันยืมย้าว ยาว ไม่อั้น

ข่าวไอที

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวน่าสนใจ

ขอเชิญตอบแบบสำรวจความต้องการการฝึกอบรมด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้
แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบรูปแบบใหม่(New Normal)ในสถานการณ์การแพร่ระบาดและหลังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19)
ม.อ.ปัตตานีเปิดศูนย์บริการทดสอบวัสดุก่อสร้างให้บริการสังคม
เลื่อนเปิด“หลาดหลังมอ”เป็นวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศ ม.อ.เรื่องมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิทยาเขตปัตตานี (ฉบับที่ 1) : การจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาทุกระดับการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ข่าวประกวดราคา

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียน โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสปาฮาลาลต้นแบบ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงสนามฟุตบอล (สนามที่ 1) ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวจากงานการเงินและบัญชี

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวจากกองกิจการนักศึกษา

กำหนดการทำและส่งสัญญาเงินกู้ กรอ. รายใหม่ 1/2559

ข่าวจากงานวิเทศสัมพันธ์

Closure of the Rear Entrance of Pattani Campus Office Building

 

       
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 0 7331 3928 - 45
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
webmaster : piyaporn-k@bunga.pn.psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2549
ผู้เข้าเยี่ยมชม : 20369948