:: Prince of Songkla University >> Pattani Campus ::
  MIS Center | Intranet Pattani | Student Service | E-Office | E-Mail Staff | E-Mail Student    
 

< February  2561 >
Su M Tus W Thu F Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      
Today

- - Interrest link - -

PSU Journal
Rusamilae Journal
Sritrang Journal
Dispatch
Service
E-Car Reservation Service
Telephone number
E-mail Staff
E-mail Student
Office's E-mail Address

ข่าวด่วนวันนี้ ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการจัดกิจกรรมฉลองครบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 

ประกาศตัดโอนเงินค่าลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาเงินกู้ กยศ. 1/2552 ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2552
ขอเชิญร่วมงาน "40 ปี สาธิตสงขลานครินทร์"
นักศึกษาเงินกู้ กยศ. ที่ต้องการกู้ต่อ ในภาคการศึกษาที่ 2/2552 ต้องดำเนินการดังนี้
กำหนดการทำสัญญา ส่งสัญญา และเซ็นแบบยืนยัน 1/52 สำหรับผู้กู้รายใหม่ รอบที่ 4
ประกาศรายชื่อผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2552 ได้รับจัดสรรเพิ่ม รอบที่ 4 พร้อมกำหนดการเร่งด่วน
ม.อ. ปัตตานี เปิดรับนักเรียน ม.ปลายเข้าเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ตาม "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย"
คู่มือการใช้ระบบ First Come First Serve

คู่มือการใช้ระบบ e-studentloan (สำหรับนักศึกษาเงินกู้  และ
สถานศึกษา)

ขั้นตอนการทำสัญญาเงินกู้ผ่าน e-studentloan
การใช้โปรแกรมทุนการศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษา
ขอเชิญนศ.ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ขอเชิญบัณฑิตกรอกข้อมูลในระบบติดตามข้อมูลบัณฑิต
ระบบหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี

ข่าวจากงานทะเบียนฯ

ตารางสอบกลางภาค (ชั่วคราว) ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
รายชื่อนศ.ที่ไม่ลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2560
วันถอนวิชาเรียนโดยได้รับสัญลักษณ์ W (Withdrawn) เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 6 เมษายน 2561
แจ้งชื่อขอสำเร็จการศึกษา 2/2560

ข่าวนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี

นักศึกษาติดต่อรับบัตรเอทีเอ็มคืนที่งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 คร้งที่ 2
ขอเชิญนักศึกษาที่มีความสามารถด้านการแสดง ด้านภาษาจีน หรือด้านภาษาอังกฤษ สมัครร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ข่าวสมัครงาน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ตําแหน่ง ครูภาษาไทย และครูวิทยาศาสตร์
Invitation for job application as an Academic Staff (Foreigner)
คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

Winner Announcement! Valentine’s Day Season
หอสมุดฯ ประกาศรายชื่อผู้โชคดี! เทศกาลแห่งความรัก "Love Square..."
ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือ JFK Book Fair ครั้งที่ 11

ข่าวไอที

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวน่าสนใจ

ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด การแถลงข่าวการจัดกิจกรรมฉลองครบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอเชิญเที่ยวงาน มหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน “กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภช เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี 2561 (Lim Ko Niao Goddess Celegration 2018)”
จำหน่ายเสื้อกีฬาทีมบูรงตานีสลาตัน
ม.อ.อยู่ในอันดับที่ 72 ใน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 ราชมงคลธัญบุรีเกมส์
ขอเชิญสนับสนุนน้ำดื่มทีมบุรงตานีสลาตัน

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 315 KVA 3 เฟส 33KV 400/230V พร้อมติดตั้ง
โรงเรียนสาธิต ม.อ.ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ Note book จำนวน 1 รายการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ซ่อมแซมปรับปรุงตัวถังรถบัส จำนวน 3 คัน)

ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวจากงานการเงินและบัญชี

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวจากกองกิจการนักศึกษา

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560 คร้งที่ 2
รายชื่อนักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืม กยศ./กรอ. ที่ได้รับการผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา 2/2560 จำนวน 4,608 ราย (เฉพาะที่นักศึกษายื่นกู้ค่าเล่าเรียนและดำเนินการตามระยะเวลาที่กองทุนฯกำหนดเท่าน
รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน(จ้างรายวัน)8-9 กพ 61 กองทุนฯ กยศ./กรอ. งานแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ข่าวจากงานวิเทศสัมพันธ์

Team jersey of Burong Tani Selatan is now for sale
Winner Announcement! Valentine’s Day Season
Invitation for job application as an Academic Staff (Foreigner)

 

       
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 0 7331 3928 - 45
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
webmaster : piyaporn-k@bunga.pn.psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2549
ผู้เข้าเยี่ยมชม : 20095742