:: Prince of Songkla University >> Pattani Campus ::
  MIS Center | Intranet Pattani | Student Service | E-Office | E-Mail Staff | E-Mail Student    
 

< February  2562 >
Su M Tus W Thu F Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
Today

- - Interrest link - -

PSU Journal
Rusamilae Journal
Sritrang Journal
Dispatch
Service
E-Car Reservation Service
Telephone number
E-mail Staff
E-mail Student
Office's E-mail Address

วันนี้ยังไม่มีข่าวใหม่ค่ะ
 

ประกาศตัดโอนเงินค่าลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาเงินกู้ กยศ. 1/2552 ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2552
ขอเชิญร่วมงาน "40 ปี สาธิตสงขลานครินทร์"
นักศึกษาเงินกู้ กยศ. ที่ต้องการกู้ต่อ ในภาคการศึกษาที่ 2/2552 ต้องดำเนินการดังนี้
กำหนดการทำสัญญา ส่งสัญญา และเซ็นแบบยืนยัน 1/52 สำหรับผู้กู้รายใหม่ รอบที่ 4
ประกาศรายชื่อผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2552 ได้รับจัดสรรเพิ่ม รอบที่ 4 พร้อมกำหนดการเร่งด่วน
ม.อ. ปัตตานี เปิดรับนักเรียน ม.ปลายเข้าเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ตาม "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย"
คู่มือการใช้ระบบ First Come First Serve

คู่มือการใช้ระบบ e-studentloan (สำหรับนักศึกษาเงินกู้  และ
สถานศึกษา)

ขั้นตอนการทำสัญญาเงินกู้ผ่าน e-studentloan
การใช้โปรแกรมทุนการศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษา
ขอเชิญนศ.ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ขอเชิญบัณฑิตกรอกข้อมูลในระบบติดตามข้อมูลบัณฑิต
ระบบหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี

ข่าวจากงานทะเบียนฯ

ประกาศตารางสอบกลางภาค ฉบับชั่วคราว ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ย้ายห้องเรียนทุกวิชาที่เรียนห้อง 58303 ภาค 2/2561
ย้ายห้องเรียน วิชา 914-102 Aesthetics in Artistic Works กลุ่ม 01
ประกาศการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ข่าวนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี

ขยายเวลาส่งวิดีโอแนะนำม.อ.ปัตตานีเข้าประกวดชิงเงินรางวัล
ปฏิทินการแจ้งชื่อขอสำเร็จการศึกษาภาค 1/2561
นักศึกษาติดต่อรับบัตรเอทีเอ็มคืนที่งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี

ข่าวสมัครงาน

สำนักงานอธิการบดี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 4 อัตรา
วิทยาลัยอิสลามศึกษา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งนายกสโมสรบุคลากร ม.อ.ปัตตานี
สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี เทศกาลแห่งความรัก "รักเธอ...รักษ์โลก: Love You Love Earth"
Winner Announcement! Valentine’s Day Season
หอสมุดฯ ปิดบริการ วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 (วันมาฆบูชา)

ข่าวไอที

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวน่าสนใจ

ขอเชิญร่วมงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปัตตานี ประจำปี 2562
การใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า และการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง/นอกราชอาณาจักร
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา
นักเรียนมัธยมปลายทั่วประเทศยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบที่ 1 เลือก ม.อ.สูงเป็นอันดับ 3 ของมหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2562

ข่าวประกวดราคา

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ม.อ.ปัตตานีจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6
สถาบันฮาลาล ม.อ.จัดโครงการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการศึกษาการยืดอายุการเก็บรักษาน้ำจิ้มบรรจุขวด”
ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนดาราศาสตร์

ข่าวจากงานการเงินและบัญชี

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวจากกองกิจการนักศึกษา

รายชื่อนักศึกษากองทุนฯ กยศ./กรอ.ที่ได้รับการผ่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
กำหนดการเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (เฉพาะนักศึกษาผู้กู้กองทุนฯกยศ./ กรอ. รายเก่า ม.อ. ปัตตานี ชั้นปี 1-5 เท่านั้น)
กำหนดการทำและส่งสัญญาเงินกู้ กรอ. รายใหม่ 1/2559

ข่าวจากงานวิเทศสัมพันธ์

Electric tram service (Blue Transportation System/ Blue TS) to be put on trial from 29 January 2019 in Pattani Campus

 

       
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 0 7331 3928 - 45
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
webmaster : piyaporn-k@bunga.pn.psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2549
ผู้เข้าเยี่ยมชม : 20220203