:: Prince of Songkla University >> Pattani Campus ::
  MIS Center | Intranet Pattani | Student Service | E-Office | E-Mail Staff | E-Mail Student    
 

< November  2561 >
Su M Tus W Thu F Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Today

- - Interrest link - -

PSU Journal
Rusamilae Journal
Sritrang Journal
Dispatch
Service
E-Car Reservation Service
Telephone number
E-mail Staff
E-mail Student
Office's E-mail Address

ข่าวด่วนวันนี้ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์แขนงวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
 

ประกาศตัดโอนเงินค่าลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาเงินกู้ กยศ. 1/2552 ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2552
ขอเชิญร่วมงาน "40 ปี สาธิตสงขลานครินทร์"
นักศึกษาเงินกู้ กยศ. ที่ต้องการกู้ต่อ ในภาคการศึกษาที่ 2/2552 ต้องดำเนินการดังนี้
กำหนดการทำสัญญา ส่งสัญญา และเซ็นแบบยืนยัน 1/52 สำหรับผู้กู้รายใหม่ รอบที่ 4
ประกาศรายชื่อผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2552 ได้รับจัดสรรเพิ่ม รอบที่ 4 พร้อมกำหนดการเร่งด่วน
ม.อ. ปัตตานี เปิดรับนักเรียน ม.ปลายเข้าเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ตาม "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย"
คู่มือการใช้ระบบ First Come First Serve

คู่มือการใช้ระบบ e-studentloan (สำหรับนักศึกษาเงินกู้  และ
สถานศึกษา)

ขั้นตอนการทำสัญญาเงินกู้ผ่าน e-studentloan
การใช้โปรแกรมทุนการศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษา
ขอเชิญนศ.ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ขอเชิญบัณฑิตกรอกข้อมูลในระบบติดตามข้อมูลบัณฑิต
ระบบหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี

ข่าวจากงานทะเบียนฯ

การถอนรายวิชาเรียนติด "W" ภาค 1/2561
Withdrawal of subjects in the first semester 2018
ประกาศตารางสอบปลายภาค ฉบับชั่วคราว ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
รายชื่อ นศ.วัน/เดือน/ปีเกิดในฐานข้อมูล สน.1-2 ไม่ถูกต้อง

ข่าวนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี

ขยายเวลาส่งวิดีโอแนะนำม.อ.ปัตตานีเข้าประกวดชิงเงินรางวัล
การยื่นผ่อนผันการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ พ.ศ.2562
ปฏิทินการแจ้งชื่อขอสำเร็จการศึกษาภาค 1/2561

ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์แขนงวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานอธิการบดี ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลธรรมดาเป็นผู้รับจ้างเหมาบริการ (3 ประเภทงานจ้าง)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยจำนวน 3 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

ข่าวดี!! หอสมุดฯ ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ PULINET 15-30 พฤศจิกายน 2561
รายชื่อหนังสือใหม่ภาษาต่างประเทศประจำเดือน ตุลาคม 2561
ค่า Impact Factor วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับ 0.325

ข่าวไอที

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวน่าสนใจ

รับสมัครบุคคลเข้าเป็นผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร จำนวน ๔ ราย
โปรดเกล้าฯแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ปริศวร์ ยิ้นเสน ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาภาษาเกาหลีศึกษา
ม.อ.ปัตตานี จัดกิจกรรมรำลึกถึงการมาอยู่ที่ตำบลรูสะมิแลเมื่อ 50 ปี ที่ผ่านมา
บัณฑิตวิทยาลัย ม.อ.เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทร-เอก ประจำปีการศึกษา 2562
แม่ทัพภาค 4 พบปะคณะผู้บริหาร ม.อ.ปัตตานี และนักศึกษาเดินหน้านโยบายการเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ระยะเร่งด่วนคือแก้ปัญหายาเสพติด

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและที่จอดรถยนต์ วิทยาเขตปัตตานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสนับสนุนการศึกษานอกห้องเรียนสำหรับวิทยาเขตปัตตานี จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่เกิน 100,000 btu/hr โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี จัดสัมมนาหัวข้อ “พลังนักศึกษาและสื่อมวลชนกับการเมืองไทย”
ม.อ.ปัตตานีจัดอบรมพัฒนาครูแบบครบวงจรตลอดปี 2561 หลักสูตรการสอนภาษาไทยโดยใช้นิทานเป็นสื่อ

ข่าวจากงานการเงินและบัญชี

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวจากกองกิจการนักศึกษา

นักศึกษากองทุนฯ กยศ.รายใหม่ และผู้กู้ กรอ.รายใหม่ 1/2561 ทำการเปิดสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยและอิสลาม
รายชื่อนักศึกษากองทุนฯ กยศ . กรอ. ที่ได้รับการผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 จำนวน 3,558 คน
กำหนดการทำและส่งสัญญาเงินกู้ กรอ. รายใหม่ 1/2559

ข่าวจากงานวิเทศสัมพันธ์

Class Cancellation on Rusamilae Day
Temporary Electricity Shut Off on Campus
Rusamilae Day at Pattani Campus

 

       
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 0 7331 3928 - 45
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
webmaster : piyaporn-k@bunga.pn.psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2549
ผู้เข้าเยี่ยมชม : 20198996