:: Prince of Songkla University >> Pattani Campus ::
  MIS Center | Intranet Pattani | Student Service | E-Office | E-Mail Staff | E-Mail Student    
 

< October  2563 >
Su M Tus W Thu F Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Today

- - Interrest link - -

PSU Journal
Rusamilae Journal
Sritrang Journal
Dispatch
Service
E-Car Reservation Service
Telephone number
E-mail Staff
E-mail Student
Office's E-mail Address

วันนี้ยังไม่มีข่าวใหม่ค่ะ
 

ประกาศตัดโอนเงินค่าลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาเงินกู้ กยศ. 1/2552 ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2552
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2552
ขอเชิญร่วมงาน "40 ปี สาธิตสงขลานครินทร์"
นักศึกษาเงินกู้ กยศ. ที่ต้องการกู้ต่อ ในภาคการศึกษาที่ 2/2552 ต้องดำเนินการดังนี้
กำหนดการทำสัญญา ส่งสัญญา และเซ็นแบบยืนยัน 1/52 สำหรับผู้กู้รายใหม่ รอบที่ 4
ประกาศรายชื่อผู้กู้รายใหม่ ปีการศึกษา 2552 ได้รับจัดสรรเพิ่ม รอบที่ 4 พร้อมกำหนดการเร่งด่วน
ม.อ. ปัตตานี เปิดรับนักเรียน ม.ปลายเข้าเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ตาม "โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย"
คู่มือการใช้ระบบ First Come First Serve

คู่มือการใช้ระบบ e-studentloan (สำหรับนักศึกษาเงินกู้  และ
สถานศึกษา)

ขั้นตอนการทำสัญญาเงินกู้ผ่าน e-studentloan
การใช้โปรแกรมทุนการศึกษา เพื่อขอรับทุนการศึกษา
ขอเชิญนศ.ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของ
งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
ขอเชิญบัณฑิตกรอกข้อมูลในระบบติดตามข้อมูลบัณฑิต
ระบบหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.ปัตตานี

ข่าวจากงานทะเบียนฯ

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียน 2/2563
ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ขั้นตอนการชำระค่าจัดส่งปริญญาบัตร (กรณีไม่ร่วมพิธีฯ)
คู่มือการลงทะเบียนเรียน

ข่าวนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี

นักศึกษาติดต่อรับบัตรเอทีเอ็มคืนที่งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
กำหนดการเซ็นเอกสารทุนจูงใจต่างพื้นที่ สำหรับนักศึกษาทุน รหัส 53 และรหัส 54

ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ 3869 สังกัดกองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ 3868 สังกัดกองบริหารทรัพยากรวิทยาเขตปัตตานี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ 3870 สังกัดกองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี
คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครครู-อาจารย์ จำนวน 5 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักวิทยบริการ

ข่าวดี!! หอสมุดฯ จัดกิจกรรม JFK เพิ่มวันยืมย้าว ยาว ไม่อั้น

ข่าวไอที

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวน่าสนใจ

ม.อ.รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท - ป.เอก) ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสาธิต ม.อ. รับสมัครเข้าศึกษาระดับ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564
รับนักเรียนกลุ่มสวัสดิการบุตรบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจําปีการศึกษา 2564
ขอเชิญร่วมงาน “เสวนาค้นหาร่องรอยเพลงภาคใต้และ มอบรางวัลเชิดชูผู้ทำความดีเพื่อสังคม ปี 2562”
เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ข่าวประกวดราคา

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดปฏิบัติการวิชาพื้นฐานทางเคมีเฉพาะ และชุดปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพน้ำและอาหาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประมูลให้เช่าพื้นที่ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในอาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี

ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุมเชิงปฏิบัติการ

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวจากงานการเงินและบัญชี

ยังไม่มีข่าวค่ะ

ข่าวจากกองกิจการนักศึกษา

รับสมัครนักศึกษากองทุนงินให้กู้ยืม กยศ./กรอ. (ผู้กู้รายเก่า รายใหม่ จากมัธยม/สถาบันอื่น รหัส 63 สำรองจ่ายค่าเทอมเองก่อน 1/2563 ครับ รายเก่ารายใหม่ชั้นปีที่2-5 ที่จะกู้ครั้งแรกกับ ม.อ.ปัตตานี ปี 2563
กำหนดการทำและส่งสัญญาเงินกู้ กรอ. รายใหม่ 1/2559

ข่าวจากงานวิเทศสัมพันธ์

Public Holiday on 23 October 2019
Public Holiday on 13 October 2020
Upcoming Long Holidays on 4 - 7 September in Thailand

 

       
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 0 7331 3928 - 45
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
webmaster : piyaporn-k@bunga.pn.psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2549
ผู้เข้าเยี่ยมชม : 20344753