:: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ >> วิทยาเขตปัตตานี ::
  MIS Center | Intranet Pattani | Student Service | E-Office | E-Mail  
 

Faculty
       

- Faculty of Education
- Faculty of Humanities & Social Science
- Faculty of Science and Technology
- Faculty of Fine and Applied Arts
- Faculty of Communication Sciences
- Faculty of Political Science
- Islamic studies College
- Graduate School

 

Office/Institute
 

- President Office
- Office of Academic Services
- Exten & Con. Ed. Institute
- Cultural Studies Institute
- Faculty Senate


Division
 

- General Affairs Division
- Education Services Division
- Student Affairs Division
- Buildings and Ground Division
- Planning Division


Other Department
 

- S/A Maritime State Study Intitute
- Computer Center
- Supply Department
- FM 107.25 Radio Station
- Qaulity Assurance
- John F. Kennedy Library
- Registration Office 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 0 7331 3928 - 45
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
webmaster : piyaporn-k@bunga.pn.psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 17 พฤศจิกายน 2549