ทำความรู้จัก “ศูนย์ข้อมูลโรคและอาการ” เว็บไซต์ “Healthy.in.th”
หยุด! ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
This site is optimized for resolutions of 800 x 600 or greater
webmaster : piyaporn-k@bunga.pn.psu.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด 29 มกราคม 2548