สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 (ศบค.) ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.30 น. (14/05/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 (ศบค.) ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.30 น. (13/05/2564)
🛑Live แถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) 🔸 12 พฤษภาคม 2564 🔸 12.30 น. 📍สดจาก ศบค.ทำเนียบรัฐบาล (12/05/2564)
🛑Live แถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) 🔸 11 พฤษภาคม 2564 🔸 12.30 น. 📍สดจาก ศบค.ทำเนียบรัฐบาล (11/05/2564)
🛑Live แถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) 🔸 10 พฤษภาคม 2564 🔸 12.30 น. 📍สดจาก ศบค.ทำเนียบรัฐบาล (10/05/2564)
🛑Live แถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) 🔸 9 พฤษภาคม 2564 🔸 12.30 น. 📍สดจาก ศบค.ทำเนียบรัฐบาล (09/05/2564)
🛑Live แถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.30 น. 📍สดจาก ศบค.ทำเนียบรัฐบาล (08/05/2564)
🔴 [Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ วันนี้ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ กระทรวงสาธารณสุข (05/05/2564)
🛑Live แถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:30 น. (05/05/2564)
🔴 [Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ วันนี้ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ กระทรวงสาธารณสุข (04/05/2564)
🛑Live แถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:30 น. (04/05/2564)
[Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ วันนี้ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ กระทรวงสาธารณสุข (04/05/2564)
🛑Live แถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:30 น. (03/05/2564)
🔴 [Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ วันนี้ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ กระทรวงสาธารณสุข (02/05/2564)
🛑Live แถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:30 น. (02/05/2564)
🔴 [Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ วันนี้ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. ***กระทรวงสาธารณสุข (01/05/2564)
🛑Live แถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:30 น. (01/05/2564)
🔴 [Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ วันนี้ 30 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. (30/04/2564)
"PSU Updates!" 30 เมษายน 2564 นี้ เวลา 12.30 - 13.00 น. มาอัพเดทสถานการณ์โควิด-19 พร้อมตอบปัญหา คลายข้อสงสัย โดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (30/04/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 (30/04/2564)
🔴 [Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ วันนี้ 29 เม.ย.64 เวลา 15.00 น. *** กระทรวงสาธารณสุข (29/04/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 (29/04/2564)
🔴 [Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ วันนี้ 28 เม.ย.64 เวลา 15.00 น. (28/04/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 (28/04/2564)
🔴 [Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ วันนี้ 27 เม.ย.64 เวลา 15.00 น. (27/04/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 (27/04/2564)
🔴 [Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ วันนี้ 26 เม.ย.64 เวลา 15.00 น. (26/04/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 (26/04/2564)
🔴 [Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ วันนี้ 25 เม.ย.64 เวลา 15.00 น. (25/04/2564)
🛑Live [ 11:35 น. ] แถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ( 25 เมษายน 2564) (25/04/2564)
🔴 [Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ วันนี้ 24 เม.ย.64 เวลา 15.00 น. (24/04/2564)
🛑Live [ 11:30 น. ] แถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ( 24 เมษายน 2564) (24/04/2564)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) วันที่ 23 เมษายน 2564 ณ กระทรวงสาธารณสุข (23/04/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันศุกรที่ 23 เมษายน 2564 (23/04/2564)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วันที่ 22 เมษายน 2564 ณ กระทรวงสาธารณสุข (23/04/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 (22/04/2564)
🔴 [Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ กระทรวงสาธารณสุข (21/04/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 (21/04/2564)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) วันที่ 20 เมษายน 2564 ณ กระทรวงสาธารณสุข (20/04/2564)
[Live] การแถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 จาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 (20/04/2564)
🔴 [Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. *** กระทรวงสาธารณสุข (19/04/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 (19/04/2564)
🛑Live [ 11:30 น. ] แถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ( 18 เมษายน 2564) 🔸สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศ/ต่างประเทศ 🔸มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 (18/04/2564)
🛑Live [ 15:00 น. ] สธ. แถลงข่าวสถานการณ์โควิด-19 ( 17 เม.ย. 2564) 🔸สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศ/วัคซีนโควิด-19 🔸การปฏิบัติตัวเมื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19/ระหว่างรอผลตรวจ/เข้ารับการร (18/04/2564)
🛑Live [ 11:32 น. ] แถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ( 17 เมษายน 2564) 🔸สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศ/ต่างประเทศ 🔸มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 (18/04/2564)
🔴 [Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 11.30 น. ณ กระทรวงสาธารณสุข (16/04/2564)
🔴 [Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์ โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 11.30 น. ณ กระทรวงสาธารณสุข (15/04/2564)
🔴 [Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 11.30 น. (14/04/2564)
🔴 [Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 11.30 น. *** กระทรวงสาธารณสุข (13/04/2564)
🔴 [Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 11.30 น. *** กระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าว (13/04/2564)
🔴 [Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. *** กระทรวงสาธารณสุข (11/04/2564)
🔴 [Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 11.30 น. (10/04/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 (09/04/2564)
🔴 [Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. *** กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าว (08/04/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 (08/04/2564)
🔴 [Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. *** กระทรวงสาธารณสุข (07/04/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 (07/04/2564)
🔴 [Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. *** กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าว (05/04/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 รับฟังเสียงการแถลง (05/04/2564)
🔴 [Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. *** กระทรวงสาธารณสุข (04/04/2564)
🔴 [Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. *** กระทรวงสาธารณสุข (02/04/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 (02/04/2564)
🔴 [Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. *** กระทรวงสาธารณสุข (31/03/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 (31/03/2564)
[Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. (30/03/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 (30/03/2564)
[Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. กระทรวงสาธารณสุข (30/03/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 (30/03/2564)
[Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 11.00 น. กระทรวงสาธารณสุข (30/03/2564)
[Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. กระทรวงสาธารณสุข (30/03/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 (30/03/2564)
[Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. กระทรวงสาธารณสุข (30/03/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 (30/03/2564)
[Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าว (30/03/2564)
[Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. *** กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าว (30/03/2564)
Live [ 11:30 น. ] แถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ( 19 มีนาคม 2564 ) เวลา 11:30 - 12:30 น. (30/03/2564)
[Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. *** กระทรวงสาธารณสุข (30/03/2564)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) วันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ กระทรวงสาธารณสุข (17/03/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 (17/03/2564)
🔴 [Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. (16/03/2564)
🔴 [Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. (15/03/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 (15/03/2564)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) วันที่ 14 มีนาคม 2564 ณ กระทรวงสาธารณสุข (14/03/2564)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) วันที่ 13 มีนาคม 2564 ณ กระทรวงสาธารณสุข (14/03/2564)
🔴 [Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2564 (12/03/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 (12/03/2564)
🔴 [Facebook Live] กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. (12/03/2564)
🔴 [Facebook Live] กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. (10/03/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 (10/03/2564)
🔴 [Facebook Live] กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. *** ประเด็นสถาน (10/03/2564)
🔴 [Facebook Live] กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. (08/03/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 (08/03/2564)
🔴 [Fb Live] กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. (05/03/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 (05/03/2564)
🔴 [Facebook Live] กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. (04/03/2564)
🔴 [Fb Live] กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. (03/03/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 (03/03/2564)
🔴 [Fb Live] กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. (03/03/2564)
🔴 [Fb Live] กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 15.00 น. (01/03/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 (01/03/2564)
[Fb Live] กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. (01/03/2564)
[Fb Live] กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. *** กระทรวงสาธารณสุข (01/03/2564)
🔴 [Fb Live] กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. *** กระทรวงสาธารณสุข (25/02/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 (25/02/2564)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กระทรวงสาธารณสุข (24/02/2564)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กระทรวงสาธารณสุข (23/02/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 (23/02/2564)
🔴 [Fb Live] กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. (22/02/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 (22/02/2564)
🔴 [Fb Live] กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. (20/02/2564)
🔴 [Fb Live] กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. (20/02/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 (19/02/2564)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กระทรวงสาธารณสุข (19/02/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 (19/02/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 (18/02/2564)
🗓 วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 🕦 เวลา 11.30 น. สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ 😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 72 ราย (16/02/2564)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กระทรวงสาธารณสุข (16/02/2564)
🗓 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 🕦 เวลา 11.30 น. สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ 😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 143 ราย (16/02/2564)
🔴 [Fb Live] กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. (16/02/2564)
🗓 วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 🕦 เวลา 11.30 น. สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ (16/02/2564)
🗓 วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 🕦 เวลา 11.30 น. สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ (16/02/2564)
🗓 วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 🕦 เวลา 11.30 น. สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ (16/02/2564)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. ณ กระทรวงสาธารณสุข (11/02/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 (11/02/2564)
🛑Live [ 11:30 น. ] แถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ( 10 กุมภาพันธ์ 2564 ) 🔺เวลา 11:30 -12:30 น. (11/02/2564)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กระทรวงสาธารณสุข (09/02/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 (09/02/2564)
🔴 [Fb Live] กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. (08/02/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 (08/02/2564)
🔴 [Fb Live] กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น (07/02/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 (07/02/2564)
🔴 [Fb Live] กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น (06/02/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันศุกร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 (06/02/2564)
🔴 [Fb Live] กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. (05/02/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 (05/02/2564)
🔴 [Fb Live] กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น (05/02/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 (04/02/2564)
🔴 [Fb Live] กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. (03/02/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 (03/02/2564)
🔴 [Fb Live] กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. (02/02/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 (02/02/2564)
🔴 [Fb Live] กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. (01/02/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 (01/02/2564)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) วันที่ 31 มกราคม 2564 ณ กระทรวงสาธารณสุข (31/01/2564)
🛑Live [ 11:30 น. ] แถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ( 31 มกราคม 2564 ) 🔺เวลา 11:30 -12:30 น. 🔸สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศ-ต่างประเทศ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 (31/01/2564)
🔴 [Fb Live] กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. (30/01/2564)
🛑Live [ 11:30 น. ] แถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ( 30 มกราคม 2564 ) 🔺เวลา 11:30 -12:30 น. 🔸สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศ-ต่างประเทศ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 (30/01/2564)
🔴 [Fb Live] กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. (29/01/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 (29/01/2564)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) วันที่ 28 มกราคม 2564 ณ กระทรวงสาธารณสุข (28/01/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 (28/01/2564)
🔴 [Fb Live] กระทรวงสาธารณสุข รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. (27/01/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 (27/01/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 (26/01/2564)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) วันที่ 25 มกราคม 2564 ณ กระทรวงสาธารณสุข (25/01/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 (25/01/2564)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) วันที่ 24 มกราคม 2564 ณ กระทรวงสาธารณสุข (24/01/2564)
🛑Live [ 11:30 น. ] แถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ( 24 มกราคม 2564 ) 🔺เวลา 11:30 -12:30 น. (24/01/2564)
🔴 FB [Live] กระทรวงสาธารณสุข ประจำวันที่ 23 มกราคม 2564 (23/01/2564)
🛑Live [ 11:30 น. ] แถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ( 23 มกราคม 2564 ) 🔺เวลา 11:30 -12:30 น. 🔸สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศ-ต่างประเทศ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 📍สดจาก ศบค.ทำเนียบรัฐบาล (23/01/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 (22/01/2564)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) วันที่ 21 มกราคม 2564 ณ กระทรวงสาธารณสุข (21/01/2564)
🛑Live [ 11:30 น. ] แถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ( 21 มกราคม 2564 ) 🔺เวลา 11:30 -12:30 น. (21/01/2564)
🔴 [Live] 20 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. (20/01/2564)
🛑Live [ 11:30 น. ] แถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ( 20 มกราคม 2564 ) 🔺เวลา 11:30 -12:30 น. 🔸สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศ-ต่างประเทศ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 📍สดจาก ศบค.ทำเนียบรัฐบาล (20/01/2564)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) วันที่ 19 มกราคม 2564 ณ กระทรวงสาธารณสุข (19/01/2564)
🛑Live [ 11:30 น. ] แถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ( 19 มกราคม 2564 ) 🔺เวลา 11:30 -12:30 น. (19/01/2564)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) วันที่ 18 มกราคม 2564 ณ กระทรวงสาธารณสุข (19/01/2564)
🛑Live [ 11:30 น. ] แถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ( 18 มกราคม 2564 ) 🔺เวลา 11:30 -12:30 น. (19/01/2564)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) วันที่ 17 มกราคม 2564 ณ กระทรวงสาธารณสุข (17/01/2564)
🔴 [Live] 11.30 น. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) แถลงข่าวความคืบหน้าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย (17 ม.ค. 64) (17/01/2564)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) วันที่ 16 มกราคม 2564 ณ กระทรวงสาธารณสุข (16/01/2564)
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในไทย วันที่ 16 มกราคม 2564 🕚 เวลา 11.30 น. (16/01/2564)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) วันที่ 15 มกราคม 2564 ณ กระทรวงสาธารณสุข (16/01/2564)
🛑Live [ 11:30 น. ] แถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ( 15 มกราคม 2564 ) 🔺เวลา 11:30-12:30 น. (15/01/2564)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) วันที่ 14 มกราคม 2564 ณ กระทรวงสาธารณสุข (14/01/2564)
🔴Live! แถลงจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 [14 ม.ค.64] (14/01/2564)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) วันที่ 13 มกราคม 2564 ณ กระทรวงสาธารณสุข (13/01/2564)
🔴Live! แถลงจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 [13 ม.ค.64] ❌สถานการณ์ในประเทศไทย❌ (13/01/2564)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) วันที่ 12 มกราคม 2564 ณ กระทรวงสาธารณสุข (12/01/2564)
🛑Live [ 11:30 น. ] แถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ( 12 มกราคม 2564 ) 🔺เวลา 11:30-12:30 น. (12/01/2564)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) วันที่ 11 มกราคม 2564 ณ กระทรวงสาธารณสุข (11/01/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 (11/01/2564)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) วันที่ 10 มกราคม 2564 ณ กระทรวงสาธารณสุข (10/01/2564)
🛑Live [ 11:40 น. ] แถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 10 มกราคม 2564 🔺เวลา 11:40-12:30 น.🔸สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศ-ต่างประเทศ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19  (10/01/2564)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) วันที่ 9 มกราคม 2564 ณ กระทรวงสาธารณสุข (09/01/2564)
🛑Live [ 11:40 น. ] แถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ( 9 มกราคม 2564 ) 🔺เวลา 11:40-12:30 น. 🔸สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศ-ต่างประเทศ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 (09/01/2564)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) วันที่ 8 มกราคม 2564 ณ กระทรวงสาธารณสุข (08/01/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 รับฟังเสียงการแถลง ได้จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย F.M. 92.5 MHz. และ A.M. (08/01/2564)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) วันที่ 7 มกราคม 2564 ณ กระทรวงสาธารณสุข (07/01/2564)
🛑Live [ 11:30 น. ] แถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 🔺วันที่ 7 มกราคม 2564 🔺เวลา 11:30 -12:30 น. (07/01/2564)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) วันที่ 6 มกราคม 2564 ณ กระทรวงสาธารณสุข (06/01/2564)
🛑Live [ 11:30 น. ] แถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ( 6 มกราคม 2564 ) 🔺เวลา 11:30 -12:30 น. (06/01/2564)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) วันที่ 5 มกราคม 2564 ณ กระทรวงสาธารณสุข (05/01/2564)
🛑Live [ 11:30 น. ] แถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ( 5 มกราคม 2564 ) 🔺เวลา 11:30 -12:30 น. 🔸สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศ-ต่างประเทศ และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 (05/01/2564)
🛑 Live [ 11:30 น. ] แถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ⭕️ 4 มกราคม 2564 🔺 เวลา 11:30 -12:30 น. (04/01/2564)
ไทยพบโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษกลายพันธุ์แล้ว 4 ราย อยู่ใน ASQ (03/01/2564)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) วันที่ 3 มกราคม 2564 ณ กระทรวงสาธารณสุข (03/01/2564)
🛑Live [ 11:32 น. ] แถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 🔺3 มกราคม 2564 🔺เวลา 11:32-12:30 น. (03/01/2564)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) วันที่ 2 มกราคม 2564 ณ กระทรวงสาธารณสุข (02/01/2564)
🛑Live [ 11:30 น. ] แถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 🔺วันที่ 2 มกราคม 2564 🔺เวลา 11:30-12:30 น. (02/01/2564)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด19 -แถลงความคืบหน้าผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ประจำวันที่ 1 มกราคม 2563 (01/01/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2564 (01/01/2564)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด19 -แถลงความคืบหน้าผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (31/12/2563)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2563 (31/12/2563)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด19 -แถลงความคืบหน้าผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ประจำวันที่ 30 ธันวาคม 2563 (30/12/2563)
รวมสไลด์แถลงสถานการณ์โควิด-19 จาก ศบค. วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 (30/12/2563)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 (30/12/2563)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด19 -แถลงความคืบหน้าผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2563 (29/12/2563)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด19 -แถลงความคืบหน้าผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 จ.ระยอง -Big Cleaning Day จังหวัดระยอง “ชาวระยองมั่นใจ ปลอดภัยโควิด19”และข้อควรปฏิบัติสำหรับบ้านและครัวเรือน (28/12/2563)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 (28/12/2563)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 (28/12/2563)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 (28/12/2563)
🗓 วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 🕚 เวลา 11.00 น. สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 81 ราย (25/12/2563)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 (25/12/2563)
การเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดรอบใหม่ของโควิด-19 แบ่งออกเป็น 4 พื้นที่สถานการณ์ (25/12/2563)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 (24/12/2563)
[Live] การแถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 จาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 11.30 น. (23/12/2563)
[Live] การแถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 จาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 (22/12/2563)
🗓 วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 🕚 เวลา 11.00 น. สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 😖 ผู้ป่วยรายใหม่ 382 ราย (21/12/2563)
[Live] การแถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 จาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 (21/12/2563)
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563​ การแถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 จาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (29/07/2563)
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล (17/07/2563)
วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล (16/07/2563)
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 การแถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 (15/07/2563)
14 กรกฎาคม 2563 🔺เวลา 11:35- 12:30 น.🛑Live แถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) (15/07/2563)
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. (03/07/2563)
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 การแถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 (30/06/2563)
🔓 คลายล็อกเฟส 5 ‼ กิจการ กิจกรรม ที่มีความเสี่ยงสูง เริ่ม 1 ก.ค. 63 🗓 (30/06/2563)
🗓 วันที่ 26 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น. โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠 🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย (26/06/2563)
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล (26/06/2563)
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น. สธ. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠 🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย (25/06/2563)
การแถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 จาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 25 มิถุนายน 2563 (25/06/2563)
วันที่ 23 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น. สธ. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠 🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย (23/06/2563)
การแถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 จาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 23 มิถุนายน 2563 (23/06/2563)
🗓 วันที่ 22 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น. สธ. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠 🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย (22/06/2563)
การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 22 มิถุนายน 2563 (22/06/2563)
🗓 วันที่ 19 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น. โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠 🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย (19/06/2563)
จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 19 มิถุนายน 2563 (19/06/2563)
🗓 วันที่ 18 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น. สธ. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠 🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 6 ราย (18/06/2563)
การแถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 จาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 18 มิถุนายน 2563 (18/06/2563)
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น. โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠 🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย (17/06/2563)
การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 17 มิถุนายน 2563 (17/06/2563)
การแถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 จาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 16 มิถุนายน 2563 (16/06/2563)
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย 😷 หายป่วยแล้ว 2,987 ราย 🤒 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,125 ราย 👻 เสียชีวิตสะสม 58 ราย (11/06/2563)
Live : การแถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 จาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 11.30 น. (11/06/2563)
🗓 วันที่ 10 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น. โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠 🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 4 ราย (10/06/2563)
การแถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 จาก ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐรัฐบาล วันที่ 10 มิถุนายน 2563 (10/06/2563)
การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 5 มิถุนายน 2563 (05/06/2563)
🗓 วันที่ 4 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น. โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠 🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 17 ราย (04/06/2563)
การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 4 มิถุนายน 2563 (04/06/2563)
🧫🔬🧪นวัตกรรมใหม่ ต้านภัยโควิด-19 🦠 🇨🇳 จีน - 🇮🇷 อิหร่าน (03/06/2563)
“นิด้าโพล” สำรวจความคิดเห็น“เข้าห้างหรือยัง การ์ดตกหรือไม่” (03/06/2563)
🗓 วันที่ 3 มิถุนายน 2563 🕦 เวลา 11.30 น. ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠 🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย (03/06/2563)
🛑Live แถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และกระทรวงสาธารณสุข ( 3 มิถุนายน 2563 ) 🔺เวลา 11:30-12:30 น. (03/06/2563)
🛑Live แถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และกระทรวงสาธารณสุข ( 30 พ.ค. 63) 🔺เวลา 11:30-12:30 น. (30/05/2563)
📣📣 ศบค. มีมติ ลดเวลาเคอร์ฟิว🚧 5 ทุ่ม 🕚 ถึง ตี 3 🕒 และขยายเวลาปิดห้างฯ 🏪 ถึง 3 ทุ่ม 🕘 🗓 เริ่ม 1 มิ.ย. 63 (30/05/2563)
งานแถลงข่าวเปิดตัวชุด PSU COVID-19 (29/05/2563)
🗓 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.50 น. โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 11 ราย (29/05/2563)
การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 (29/05/2563)
🗓 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น. โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠 🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 11 ราย (28/05/2563)
การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 (28/05/2563)
🗓 วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น. โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠 🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย (27/05/2563)
การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 (27/05/2563)
วันนี้ (26 พ.ค. 63) ... มีผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย 🛬 State Quarantine (26/05/2563)
การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 (26/05/2563)
🛑Live แถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และกระทรวงสาธารณสุข ( 23 พ.ค. 63) 🔺เวลา 11:30-12:30 น. (23/05/2563)
การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 (22/05/2563)
🗓 วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น. โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠 🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย (21/05/2563)
การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 (21/05/2563)
วันนี้ (20 พ.ค. 63) มีผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย ผู้ป่วยเดินทางมาจากประเทศบาห์เรน เข้า State Quarantine ในกทม. (20/05/2563)
การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 (20/05/2563)
คนไทย 🇹🇭 เตรียมเฮ❗️ ปีหน้าได้ใช้วัคซีนโควิด-19 (20/05/2563)
ไทย 🇹🇭 แชมป์ 🏆 ใส่หน้ากาก 😷 และล้างมือ 🧼 🤲🏻 สูงสุดในอาเซียน (20/05/2563)
🗓 วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น. โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠 🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย (19/05/2563)
การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 (19/05/2563)
🗓 วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น. โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠 🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย (18/05/2563)
วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น. โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠 🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 0 ราย (16/05/2563)
Live : การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 (16/05/2563)
สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. (15/05/2563)
วันนี้ (15 พ.ค. 63) ... มีผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย ผู้ป่วยเดินทางมาจากปากีสถาน เข้า State Quarantine • เพศชาย 6 ราย / หญิง 1 ราย • ช่วงอายุ 17 - 31 ปี (15/05/2563)
Live : การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 (15/05/2563)
🗓 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น. โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠 🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย (14/05/2563)
Live : การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 (14/05/2563)
Live : การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 (13/05/2563)
วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น. โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠 🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย (12/05/2563)
Live : การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 (12/05/2563)
ปัตตานีรวมใจต้านภัยโควิด ทำให้จังหวัดปัตตานีไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเป็นเวลา 20 วันแล้ว (11/05/2563)
🔴Live.วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. แถลงข่าวสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (11/05/2563)
วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 🕦 เวลา 11.30 น. โฆษก ศบค. แถลงสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 🦠 🤧 ผู้ป่วยรายใหม่ 6 ราย (11/05/2563)
🛑Live แถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) ( 11 พ.ค. 63) (11/05/2563)
วันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.30 น. โฆษก ศบค. แถลง พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มใหม่ 5 ราย (10/05/2563)
🛑Live แถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) ( 10 พ.ค. 63) เวลา 11:30 - 12:30 น. (10/05/2563)
Live : การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 (09/05/2563)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19 ณ​ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข​ ประจำวันที่ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 (08/05/2563)
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.30 น. โฆษก ศบค. แถลง พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มใหม่ 8 ราย (08/05/2563)
การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 (08/05/2563)
10 ข้อปฏิบัติ ป้องกัน COVID-19 : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (08/05/2563)
วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.30 น. โฆษก ศบค. แถลง พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มใหม่ 3 ราย (07/05/2563)
Live : การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 (07/05/2563)
ม.อ.ปัตตานีอนุญาตให้ออกกำลังกาย ด้วยการเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ในสนามกีฬากลางแจ้ง ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 (07/05/2563)
🛑Live แถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) ( 6 พ.ค. 63) เวลา 11:30 - 12:30 น. (06/05/2563)
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. แถลงข่าวสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 เรื่อง - มาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการ โดย นพ.โอภาส อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (05/05/2563)
วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.30 น. โฆษก ศบค. แถลง พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มใหม่ 1 ราย (05/05/2563)
Live : การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 (05/05/2563)
คลิป : Yes I GO : 2 สัปดาห์แล้วที่ปัตตานีไม่เจอคนไข้โควิด มาช่วยกันอีกนิด ไกล้ถึงเส้นชัยแล้วทุกคน (04/05/2563)
(New Normal) ปัตตานีครับ “ 2 สัปดาห์ ปัตตานีรวมใจต้านภัยโควิด – 19” ให้ทุกชีวิตผ่านพ้นวิกฤตภัยร้ายจากโควิด – 19 ไปด้วยกัน. (04/05/2563)
ยอดผู้ติดเชื้อประจำวันที่​ 4 พฤษภาคม 2563 (04/05/2563)
🔴Live​สด​ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. แถลงข่าวความคืบหน้าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 เรื่อง - มาตรการเข้มข้นในการเฝ้าระวัง ณ​ กระทรวง​สาธารณสุข​ (04/05/2563)
🛑Live แถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) ( 4 พ.ค. 63) เวลา 11:30 - 12:30 น. (04/05/2563)
🛑Live แถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.) ( 3 พ.ค. 63) เวลา 11:30 - 12:30 น. (03/05/2563)
วันที่ 2 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.30 น. โฆษก ศบค. แถลง พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มใหม่ 6 ราย ยอดรวมสะสม 2,966 ราย เสียชีวิตสะสม 54 ราย (02/05/2563)
การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 (01/05/2563)
ผู้ป่วยรายใหม่ 7 ราย วันที่ 30 เมษายน 2563 เป็นใคร❓ (01/05/2563)
ยอดผู้ติดเชื้อประจำวันที่​ 30​ เมษายน​ 2563 (30/04/2563)
แถลงสถานการณ์ประจำวันและข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 [ฉบับที่ 4] (30/04/2563)
มติครม.กับสถานการณ์โควิด-19 ที่มา : ไทยคู่ฟ้า (30/04/2563)
วันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 11.30 น. โฆษก ศบค. แถลง พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่ม 9 ราย ยอดรวมสะสม 2,947 ราย เสียชีวิตสะสม 54 ราย (29/04/2563)
การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 29 เมษายน 2563 (29/04/2563)
ครม. มีมติ ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่ออีก 1 เดือน ถึง 31 พฤษภาคม 2563 (29/04/2563)
การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 28 เมษายน 2563 (28/04/2563)
รายงานผู้ติดเชื้อโควิด19 วันที่ 27 เมษายน 2563 (รายใหม่ 9 ราย) (27/04/2563)
การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 27 เมษายน 2563 (27/04/2563)
🔴Live แถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) (26 เม.ย. 63) เวลา 11.30 - 12.30 น. (26/04/2563)
🔴Live แถลงศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) (25 เม.ย. 63) เวลา 11:30 - 12:30น. (25/04/2563)
ข้อมูล ผู้ติดเชื้อ วันที่ 24 เมษายน 63 พบผู้ติดเชื้อ 15 ราย (24/04/2563)
การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 24 เมษายน 2563 (24/04/2563)
🔴Live แถลงสถานการณ์ COVID-19 [23 เม.ย. 2563] 💥สดจาก กระทรวงสาธารณสุข (23/04/2563)
การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 23 เมษายน 2563 (23/04/2563)
FB:นักวิชาการ ม.อ.ปัตตานี เปิดเผยผลการสำรวจ พบประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่รับทราบมาตรการและให้ความร่วมมือในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด19 (22/04/2563)
🔴 [Live] แถลงความคืบหน้า สถานการณ์ โรคไวรัสโควิด-19 ณ​ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำวันที่ 22 เมษายน​ 2563 (22/04/2563)
[Live] 10.30 น. #จับตาสถานการณ์ COVID-19 (22 เม.ย. 63) (22/04/2563)
รอมฎอนปีนี้ ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 (22/04/2563)
Live : ม.อ.ปัตตานี โพล สำรวจ COVID-19 ชายแดนภาคใต้ (21/04/2563)
การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 21 เมษายน 2563 (21/04/2563)
การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 20 เมษายน 2563 (20/04/2563)
🔴 Live การแถลงข่าว ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) | ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล:19เมษายน2563 (19/04/2563)
[Live] 11.30 น. แถลงสถานการณ์ COVID-19 โดย ศบค. (18 เม.ย. 63) (18/04/2563)
🔴 Live กระทรวงสาธารณสุข : วันที่ 17 เมษายน 2563 (17/04/2563)
สถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต กับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต (โรงพยาบาลสนามภูเก็ต แห่งที่ 2) พร้อมนักรบชุดขาวเข้าประจำการ (16/04/2563)
โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ฟื้นฟูสู้โควิด-19 ภาษา มลายู هوسڤيتل COVID-19 ڤتاني (16/04/2563)
วันที่ 18 เมษายน 63 ที่จะถึงนี้ จะมีคนไทยที่จะเดินทางกลับเข้าประเทศ ไม่ต่ำกว่า 4,000 คน โดยเดินทางเข้าประเทศผ่านช่องทางตรวจคนเข้าเมือง 4 แห่ง วันละไม่เกิน 350 คน (16/04/2563)
Live แถลงศูนย์ข้อมูล COVID-19 16 เม.ย.63 (16/04/2563)
รายงานยอดผู้ป่วยประจำวันทั้งในประเทศและระดับโลก : โระบบภูมิสารสนเทศโควิด-19 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (16/04/2563)
FB​ Live:ม.อ.ปัตตานี ทำอะไรเพื่อดูแลนักศึกษาในสถานการณ์ covid-19 (14/04/2563)
ครั้งแรก กับการ Live สดจากรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ด้วยความห่วงใย มุ่งบรรเทาความกังวลใจของลูกๆนักศึกษา ม.อ.ปัตตานีของเรา (14/04/2563)
Live : สำหรับ รพ. และประชาชนสิทธิบัตรทอง สปสช. แถลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกจ่ายกรณีโรควิด-19 ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง สำหรับ รพ.รัฐและเอกชน และแนวทางเบิกจ่ายกรณีคัดกรองความเสี่ยงโรค โรควิด-19 (13/04/2563)
รพ.ไม่ต้องกังวล! สปสช.จ่ายค่ารักษา ‘โควิด-19’ ให้สิทธิผู้ป่วยทั้งกระบวนการ (13/04/2563)
สู้เขาประเทศไทย🌈🆗 เราไม่เป็นรองใครยุแล้ว : สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 วันที่ 8 เมษายน 2563 (09/04/2563)
PSU​ Live​ Special Report part4: 08 เมษายน​ 2563 (08/04/2563)
📣ประกาศ 10 จังหวัด 🚫ล็อคดาวน์ ห้ามเดินทางเข้า-ออก (07/04/2563)
ระบบภูมิสารสนเทศโควิด-19 โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (03/04/2563)
นายกฯ สั่งเคอร์ฟิวทั่วประเทศ 22.00-04.00 น. เริ่มพรุ่งนี้เป็นต้นไป (02/04/2563)
FB แวรุงไปไหน :ชี้พิกัดซื้อหน้ากากอนามัย ราคาเท่าต้นทุน!! (ผ้าฝ้ายมัสลินแท้) สำหรับประชาชนทั่วไป และ สำหรับทางการแพทย์ 😷😷 (31/03/2563)
สัมภาษณ์พิเศษ ดร.น.พ.มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ สัมภาษณ์พิเศษ : ประเด็น มาตรการดูแลนักศึกษา เดินทางกลับจาก ประเทศปากีสถาน ถูกกักตัว 14 วัน ณ หอพัก 7 ม.อ.ปัตตานี (31/03/2563)
FB: The Reporters : ม.อ.ปัตตานี”ออกจดหมายเปิดผนึกถึงประชาคม มั่นใจมาตรการป้องกันโควิด-19 กรณีเปิดใช้หอพักนักศึกษา 7 เป็นสถานที่กักตัวนักศึกษากลับจากต่างประเทศ ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดปัตตานี 57 คน (30/03/2563)
Live แถลงสถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2563 (30/03/2563)
กักตัว 14 วัน นักศึกษาไทย จชต. หลังภาครัฐช่วยเหลือเดินทางกลับจากปากีสถาน : ข่าวด่วนข่าวเด่นสถานการณ์ชายอดนใต้ (30/03/2563)
ผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในชายแดนใต้ : ศูนย์เฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส ข้อมูล ณ 29 มีนาคม 2563 (30/03/2563)
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ออกประกาศ 6 ฉบับรวด เพื่อให้ทุกหน่วยปฏิบัติ #ระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 "COVID -19" ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี (29/03/2563)
ปิดบริการ งดเยี่ยมชมป่าในเมือง (ป่าชายเลน) หรือหอดูนก ม.อ.ปัตตานี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2563 (29/03/2563)
#ปรบมือให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ วันอาทิตที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 20.00 - 20.05 น. (29/03/2563)
ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท (29/03/2563)
สายด่วน COVID-19 ยะลา 1881 (27/03/2563)
เบอร์โทรสายด่วน สำหรับคนปัตตานี (27/03/2563)
สายด่วนควรรู้ สู้ COVID-19 (26/03/2563)
FB Live : ร่วมแรงร่วมใจ specia : เรียนรู้สู้วิกฤติภัย Covid-19 (25/03/2563)
ผอ.สถาบันบำราศนราดูร เผย วิธีจัดการศพผู้ติดเชื้อโควิด-19 ชี้ ไม่แพร่เชื้อหากทำถูกวิธี : ข่าวอีจัน (24/03/2563)
เปิดอำนาจ พรก.ฉุกเฉิน 6 ข้อ ต้องปฎิบัติ ฝ่าฝืนมีโทษหนัก เริ่มประกาศวันที่ 26 มี.ค. พร้อมยกระดับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เป็นศูนย์ฉุกเฉิน แบบ ศอฉ. : คมชัดลึก (24/03/2563)
จังหวัดปัตตานี แถลงบังคับใช้กฏหมายควบคุมโรค ติดต่อ ปี 2558 ปิดร้านน้ำชาริมถนน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มเป็น 20 คน (24/03/2563)
นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผวจ.ปัตตานีแถลงข่าว สถานการณ์ COVID-19 ของจังหวัดปัตตานี : 24 มีนาคม 2563 (24/03/2563)
#สถิติล่าสุดผู้ติดเชื้อ Covid-19 ใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ วันที่ 22 มีนาคม 2563 : by IT4SC กลุ่มนักสาธารณสุขเพื่อสังคม Phos The Motive (22/03/2563)
ทำไมต้องมีมาตราการ…”อยู่บ้าน หยุดเชื้อ ช่วยชาติ” Cr. Infectious ง่ายนิดเดียว (22/03/2563)
คนป่วยอยู่ไหนบ้าง ?? ข้อมูล : กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 19 มี.ค. 63 (20/03/2563)
แผนที่แสดงจังหวัดที่มีผู้ป่วยสะสม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 🦠 ณ วันที่ 19 มีนาคม 2563 (20/03/2563)
มหาวิทยาลัยจึงจัดให้มีบริการรถบัสส่งนักศึกษา 🚌 ม.อ.ปัตตานี - สถานีขนส่งปัตตานี ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2563 (20/03/2563)
สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี สัมภาษณ์ ดร.น.พ.มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ "นักศึกษาควรปฏิบัติตัวอย่างไร ห่างไกล COVID-19" (19/03/2563)
PSULive Special Report Part 2 ม.อ.พร้อมร่วมรับมือ COVID-19 (19/03/2563)
จำชื่อยาไว้....”Favipiravir” องค์การเภสัชกรรม ได้จัดหายาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (18/03/2563)
ข้อมูลโรคระบาด COVID-19 ทั่วโลก (18/03/2563)
นพ.วิจารณ์ พานิช :ทำไมประเทศไทยจึงชะลอการระบาดของโควิด 19 (17/03/2563)
Live "รู้ทัน COVID-19 Style มันส์ๆ" โดย รศ.นพ.ทพ.ธงชัย นันทนรานนท์ วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-14.00 น. (16/03/2563)
Tracker realtime ผู้ป่วย covid-19 ในประเทศไทย (16/03/2563)
ถึงพี่น้องคนไทย132คนและญาติ​ รวมถึงผู้ใกล้ชิด​ โทร.1669​ ติดต่อแพทย์​ พยาบาล​ อสม.​ ทีมสาธารณสุข​ใกล้บ้าน​ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19​ในบ้านเรา (15/03/2563)
จังหวัดปัตตานี ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เดินทาง ไปร่วมงานที่ประเทศมาเลเซีย ในกลุ่ม 132 คน เข้ารายงานตัวและเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคโดยด่วน (15/03/2563)
Clip บอมอกีตอ : โคโรน่าไวรัส (15/03/2563)
WHO ยกให้ยุโรปเป็นศูนย์กลางระบาด COVID-19 แห่งใหม่ (15/03/2563)
อาการประมาณนี้ กักตัว 14 วันนะคะ (14/03/2563)
Clip ถอดบทเรียนจากวิกฤตโควิดในอิตาลี : Pro Chain-Saharath (14/03/2563)
ขั้นตอนการใส่ชุด PPE ก่อนสัมผัสกับผู้ป่วยต้องสงสัยหรือถูกวินิจฉัยว่าเป็น COVID-19 (14/03/2563)
รายงานสถานการณ์โรค COVID-19 จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (13/03/2563)
คำแนะนำกาาจัดกิจกรรม วิ่ง/เดิน-วิ่ง ในสถานการณ์ COVID-19 (09/03/2563)
มาตรการรองรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศที่เป็นพื้นที่เสี่ยง (09/03/2563)
เสียงความห่วงใยจากท่านรองวิทยาเขตเริ่มนาทีที่ 6 ​นะคะ (04/03/2563)
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (01/03/2563)
รายงานข่าวกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำวันที่ 1 มีนาคม 2563 (เสียชีวิต1 ราย) (01/03/2563)


หน่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 073-313928-50 ต่อ 1238 หรือ 073-312387