Login:   Password:   ถ้าทุกคนใน ม.อ. ร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรม 3 รู้ คือ** รู้ทันไวรัส**รู้รับผิดชอบ**รู้จักปิดเครื่องปรับอากาศ ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ ใส่หน้ากากป้องกัน ให้เป็นวัฒนธรรมใหม่ขององค์กร ขยายสู่ครอบครัวและชุมชน จะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ในหลายระบบ ทั้งระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร อีกทั้งยังสามารถสร้างมาตรการป้องกันตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน
เกาะติดสถานการณ์ไวรัส COVID-19


 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
 ประกาศวิทยาเขตปัตตานี
 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ประกาศและมาตรการหน่วยงานอื่น ๆ
 ร่วมแก้วิกฤตโลกวิกฤตโลก ไวรัส COVID-19
 แนวทางการป้องกันไวรัส COVID-19
 กิจกรรม/เครือข่าย
 ลิงค์น่าสนใจ
 ติดต่องานบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะ
 งานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
 ถาม-ตอบ
 แบบทดสอบความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19

Visited :: 48,425 Times
Counter Started :: 27-02-2563


COVID-19

 
หน่วยพยาบาล ม.อ.ปัตตานี   ร่วมแก้วิกฤตโลกวิกฤตโลก ไวรัส COVID-19

รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี สื่อสารเรื่องสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา 2019 และการเปิดศูนย์LQ ในวิทยาเขตปัตตานี (30/04/2564)
รวมหมายเลขโทรศัพท์และสายด่วนทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ยืนยัน (27/04/2564)
ช่วยหาเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ยันยัน (27/04/2564)
องค์การ​อนามัย​โลก (WHO) ได้จับมือกับ สำนักการ์ตูนขายหัวเราะ ปล่อยการ์ตูน "knowcovid-รู้ทันโควิด" ฉบับพิเศษ ออกมา เพื่อให้คนได้รู้จักกับโรค วิธีการป้องกันเชื้อ และการปฏิบัติตัว (25/04/2564)
แบบบันทึกข้อมูลของผู้กักกัน Home Quarantine (25/01/2564)
หนังสือแสดงความยินยอมเข้ารับการควบคุมเพื่อสังเกตอาการที่บ้าน (25/01/2564)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอความร่วมมือบุคลากรและนักศึกษาเก็บประวัติการเดินทางของตนเองผ่านทาง Google Maps (30/12/2563)
แมสผ้ามีให้ใช้😷..😷ใช้ จีได้บายใจกันทั้งMore😇😇 ด้วยรัก ห่วงใย #แก๊งค์นางฟ้ากัน (25/12/2563)
สถานีการเรียนรู้นอกห้องสมุด ตั้งอยู่ด้านหลังอาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ (19/05/2563)
“โควิด ขวิดนวัตกรรม” พัฒนาระบบและหุ่นยนต์ขนส่งตรวจวัดไข้ “ADA Robot” (01/05/2563)
 อ่านต่อ...
 
หน่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 073-313928-50 ต่อ 1238 หรือ 073-312387