Login:   Password:   ถ้าทุกคนใน ม.อ. ร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรม 3 รู้ คือ** รู้ทันไวรัส**รู้รับผิดชอบ**รู้จักปิดเครื่องปรับอากาศ ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ ใส่หน้ากากป้องกัน ให้เป็นวัฒนธรรมใหม่ขององค์กร ขยายสู่ครอบครัวและชุมชน จะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ในหลายระบบ ทั้งระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร อีกทั้งยังสามารถสร้างมาตรการป้องกันตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน
เกาะติดสถานการณ์ไวรัส COVID-19


 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
 ประกาศวิทยาเขตปัตตานี
 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ประกาศและมาตรการหน่วยงานอื่น ๆ
 ร่วมแก้วิกฤตโลกวิกฤตโลก ไวรัส COVID-19
 แนวทางการป้องกันไวรัส COVID-19
 กิจกรรม/เครือข่าย
 ลิงค์น่าสนใจ
 ติดต่องานบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะ
 งานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
 ถาม-ตอบ
 แบบทดสอบความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19

Visited :: 48,452 Times
Counter Started :: 27-02-2563


COVID-19

 
หน่วยพยาบาล ม.อ.ปัตตานี   กิจกรรม/เครือข่าย

แบบสำรวจความต้องการในการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (12/05/2564)
แบบสำรวจความต้องการในการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (12/05/2564)
โหมสูอยู่บ้านนะ หมอได้ยังแรง มาช่วยโหมเรา (26/03/2563)
ชาว ม.อ.ปัตตานี ร่วมส่งกำลังใจถึง บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละและเต็มหัวใจ สู้กับ COVID-19 (25/03/2563)
กลุ่มนักศึกษา​จิตอาสา สื่อสารสุขภาพ​ช่วยชุมชนพ้นภัย COVID-19 ตอนที่ 2 (01/03/2563)
กลุ่มนักศึกษา​จิตอาสา สื่อสารสุขภาพ​ช่วยชุมชนพ้นภัย COVID-19 ตอนที่ 1 (01/03/2563)
 
หน่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 073-313928-50 ต่อ 1238 หรือ 073-312387