Login:   Password:   ถ้าทุกคนใน ม.อ. ร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรม 3 รู้ คือ** รู้ทันไวรัส**รู้รับผิดชอบ**รู้จักปิดเครื่องปรับอากาศ ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ ใส่หน้ากากป้องกัน ให้เป็นวัฒนธรรมใหม่ขององค์กร ขยายสู่ครอบครัวและชุมชน จะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ในหลายระบบ ทั้งระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร อีกทั้งยังสามารถสร้างมาตรการป้องกันตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน
เกาะติดสถานการณ์ไวรัส COVID-19


 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
 ประกาศวิทยาเขตปัตตานี
 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ประกาศและมาตรการหน่วยงานอื่น ๆ
 ร่วมแก้วิกฤตโลกวิกฤตโลก ไวรัส COVID-19
 แนวทางการป้องกันไวรัส COVID-19
 กิจกรรม/เครือข่าย
 ลิงค์น่าสนใจ
 ติดต่องานบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะ
 งานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
 ถาม-ตอบ
 แบบทดสอบความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19

Visited :: 48,417 Times
Counter Started :: 27-02-2563


COVID-19

 
หน่วยพยาบาล ม.อ.ปัตตานี   สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 (ศบค.) ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.30 น. (14/05/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 (ศบค.) ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.30 น. (13/05/2564)
🛑Live แถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) 🔸 12 พฤษภาคม 2564 🔸 12.30 น. 📍สดจาก ศบค.ทำเนียบรัฐบาล (12/05/2564)
🛑Live แถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) 🔸 11 พฤษภาคม 2564 🔸 12.30 น. 📍สดจาก ศบค.ทำเนียบรัฐบาล (11/05/2564)
🛑Live แถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) 🔸 10 พฤษภาคม 2564 🔸 12.30 น. 📍สดจาก ศบค.ทำเนียบรัฐบาล (10/05/2564)
🛑Live แถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) 🔸 9 พฤษภาคม 2564 🔸 12.30 น. 📍สดจาก ศบค.ทำเนียบรัฐบาล (09/05/2564)
🛑Live แถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.30 น. 📍สดจาก ศบค.ทำเนียบรัฐบาล (08/05/2564)
🔴 [Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ วันนี้ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ กระทรวงสาธารณสุข (05/05/2564)
🛑Live แถลงข่าวศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:30 น. (05/05/2564)
🔴 [Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ วันนี้ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. ณ กระทรวงสาธารณสุข (04/05/2564)
 อ่านต่อ...
 
หน่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 073-313928-50 ต่อ 1238 หรือ 073-312387