Login:   Password:   ถ้าทุกคนใน ม.อ. ร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรม 3 รู้ คือ** รู้ทันไวรัส**รู้รับผิดชอบ**รู้จักปิดเครื่องปรับอากาศ ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ ใส่หน้ากากป้องกัน ให้เป็นวัฒนธรรมใหม่ขององค์กร ขยายสู่ครอบครัวและชุมชน จะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ในหลายระบบ ทั้งระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร อีกทั้งยังสามารถสร้างมาตรการป้องกันตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน
เกาะติดสถานการณ์ไวรัส COVID-19


 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
 ประกาศวิทยาเขตปัตตานี
 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ประกาศและมาตรการหน่วยงานอื่น ๆ
 ร่วมแก้วิกฤตโลกวิกฤตโลก ไวรัส COVID-19
 แนวทางการป้องกันไวรัส COVID-19
 กิจกรรม/เครือข่าย
 ลิงค์น่าสนใจ
 ติดต่องานบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะ
 งานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
 ถาม-ตอบ
 แบบทดสอบความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19

Visited :: 48,418 Times
Counter Started :: 27-02-2563


COVID-19

 
หน่วยพยาบาล ม.อ.ปัตตานี   ติดต่องานบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะ

กรอกข้อมูลนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรผู้สัมผัสผู้ที่มีผลยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (29/04/2564)
กรอกข้อมูลนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร ที่ได้รับผลการยืนยันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 (29/04/2564)
#โควิดระลอก 3 ช่องทางติดต่อสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี (25/04/2564)
#โควิดระลอกใหม่ 🤟ช่องทางติดต่อสื่อสาร 🤗สงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี (29/12/2563)
#โควิดระลอกใหม่ 🤟ช่องทางติดต่อสื่อสาร 🤗สงขลาน​ครินทร์​วิทยาเขต​ปัตตานี (21/12/2563)
แจ้งการติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือฉุกเฉินของนักศึกษากรณีติดเชื้อ โควิด-19 (18/04/2563)
สื่อสารออนไลน์ เคลียร์ใจภัยโควิด19 #นักเรียนนักศึกษาบุคลากรวิทยาเขตปัตตานี (30/03/2563)
Facebook Fanpage แก๊งค์นางฟ้ากัน (01/03/2563)
 
หน่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 073-313928-50 ต่อ 1238 หรือ 073-312387