Login:   Password:   ถ้าทุกคนใน ม.อ. ร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรม 3 รู้ คือ** รู้ทันไวรัส**รู้รับผิดชอบ**รู้จักปิดเครื่องปรับอากาศ ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ ใส่หน้ากากป้องกัน ให้เป็นวัฒนธรรมใหม่ขององค์กร ขยายสู่ครอบครัวและชุมชน จะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ในหลายระบบ ทั้งระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร อีกทั้งยังสามารถสร้างมาตรการป้องกันตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน
เกาะติดสถานการณ์ไวรัส COVID-19


 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
 ประกาศวิทยาเขตปัตตานี
 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ประกาศและมาตรการหน่วยงานอื่น ๆ
 ร่วมแก้วิกฤตโลกวิกฤตโลก ไวรัส COVID-19
 แนวทางการป้องกันไวรัส COVID-19
 กิจกรรม/เครือข่าย
 ลิงค์น่าสนใจ
 ติดต่องานบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะ
 งานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
 ถาม-ตอบ
 แบบทดสอบความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19

Visited :: 10,896 Times
Counter Started :: 27-02-2563


COVID-19

 
หน่วยพยาบาล ม.อ.ปัตตานี   สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

นายกฯ สั่งเคอร์ฟิวทั่วประเทศ 22.00-04.00 น. เริ่มพรุ่งนี้เป็นต้นไป (02/04/2563)
FB แวรุงไปไหน :ชี้พิกัดซื้อหน้ากากอนามัย ราคาเท่าต้นทุน!! (ผ้าฝ้ายมัสลินแท้) สำหรับประชาชนทั่วไป และ สำหรับทางการแพทย์ 😷😷 (31/03/2563)
สัมภาษณ์พิเศษ ดร.น.พ.มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ สัมภาษณ์พิเศษ : ประเด็น มาตรการดูแลนักศึกษา เดินทางกลับจาก ประเทศปากีสถาน ถูกกักตัว 14 วัน ณ หอพัก 7 ม.อ.ปัตตานี (31/03/2563)
FB: The Reporters : ม.อ.ปัตตานี”ออกจดหมายเปิดผนึกถึงประชาคม มั่นใจมาตรการป้องกันโควิด-19 กรณีเปิดใช้หอพักนักศึกษา 7 เป็นสถานที่กักตัวนักศึกษากลับจากต่างประเทศ ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดปัตตานี 57 คน (30/03/2563)
Live แถลงสถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2563 (30/03/2563)
กักตัว 14 วัน นักศึกษาไทย จชต. หลังภาครัฐช่วยเหลือเดินทางกลับจากปากีสถาน : ข่าวด่วนข่าวเด่นสถานการณ์ชายอดนใต้ (30/03/2563)
ผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในชายแดนใต้ : ศูนย์เฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส ข้อมูล ณ 29 มีนาคม 2563 (30/03/2563)
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ออกประกาศ 6 ฉบับรวด เพื่อให้ทุกหน่วยปฏิบัติ #ระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 "COVID -19" ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี (29/03/2563)
ปิดบริการ งดเยี่ยมชมป่าในเมือง (ป่าชายเลน) หรือหอดูนก ม.อ.ปัตตานี ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2563 (29/03/2563)
#ปรบมือให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ วันอาทิตที่ 29 มีนาคม 2563 เวลา 20.00 - 20.05 น. (29/03/2563)
 อ่านต่อ...
 
หน่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 073-313928-50 ต่อ 1238 หรือ 073-312387