Login:   Password:   ถ้าทุกคนใน ม.อ. ร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรม 3 รู้ คือ** รู้ทันไวรัส**รู้รับผิดชอบ**รู้จักปิดเครื่องปรับอากาศ ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ ใส่หน้ากากป้องกัน ให้เป็นวัฒนธรรมใหม่ขององค์กร ขยายสู่ครอบครัวและชุมชน จะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ในหลายระบบ ทั้งระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร อีกทั้งยังสามารถสร้างมาตรการป้องกันตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน
เกาะติดสถานการณ์ไวรัส COVID-19


 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
 ประกาศวิทยาเขตปัตตานี
 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ประกาศและมาตรการหน่วยงานอื่น ๆ
 ร่วมแก้วิกฤตโลกวิกฤตโลก ไวรัส COVID-19
 แนวทางการป้องกันไวรัส COVID-19
 กิจกรรม/เครือข่าย
 ลิงค์น่าสนใจ
 ติดต่องานบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะ
 งานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
 ถาม-ตอบ
 แบบทดสอบความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19

Visited :: 41,668 Times
Counter Started :: 27-02-2563


COVID-19

 
หน่วยพยาบาล ม.อ.ปัตตานี   สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

🔴 [Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 11.30 น. *** กระทรวงสาธารณสุข (13/04/2564)
🔴 [Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 11.30 น. *** กระทรวงสาธารณสุขแถลงข่าว (13/04/2564)
🔴 [Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. *** กระทรวงสาธารณสุข (11/04/2564)
🔴 [Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 11.30 น. (10/04/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 (09/04/2564)
🔴 [Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. *** กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าว (08/04/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 (08/04/2564)
🔴 [Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. *** กระทรวงสาธารณสุข (07/04/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 (07/04/2564)
🔴 [Facebook Live] แถลงข่าวสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา2019 และประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจ ประจำวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. *** กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าว (05/04/2564)
 อ่านต่อ...
 
หน่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 073-313928-50 ต่อ 1238 หรือ 073-312387