Login:   Password:   ถ้าทุกคนใน ม.อ. ร่วมมือกันสร้างวัฒนธรรม 3 รู้ คือ** รู้ทันไวรัส**รู้รับผิดชอบ**รู้จักปิดเครื่องปรับอากาศ ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ ใส่หน้ากากป้องกัน ให้เป็นวัฒนธรรมใหม่ขององค์กร ขยายสู่ครอบครัวและชุมชน จะสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ในหลายระบบ ทั้งระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร อีกทั้งยังสามารถสร้างมาตรการป้องกันตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน
เกาะติดสถานการณ์ไวรัส COVID-19


 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
 ประกาศวิทยาเขตปัตตานี
 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ประกาศและมาตรการหน่วยงานอื่น ๆ
 ร่วมแก้วิกฤตโลกวิกฤตโลก ไวรัส COVID-19
 แนวทางการป้องกันไวรัส COVID-19
 กิจกรรม/เครือข่าย
 ลิงค์น่าสนใจ
 ติดต่องานบริการสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาวะ
 งานวิชาการที่เกี่ยวข้อง
 ถาม-ตอบ
 แบบทดสอบความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19

Visited :: 59,861 Times
Counter Started :: 27-02-2563


COVID-19

 
หน่วยพยาบาล ม.อ.ปัตตานี   สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

📑 รวมสไลด์แถลงสถานการณ์โควิด-19 จาก ศบค. วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 (17/07/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 (17/07/2564)
📑 รวมสไลด์แถลงสถานการณ์โควิด-19 จาก ศบค. วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 (15/07/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพุธ ที่ 14 กรกฎาคม 2564 (14/07/2564)
รวมสไลด์แถลงสถานการณ์โควิด-19 จาก ศบค. วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 (13/07/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2564 (12/07/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันอาทิตย์ ที่ 11 กรกฎาคม 2564 (12/07/2564)
รวมสไลด์แถลงสถานการณ์โควิด-19 จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 (12/07/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 (12/07/2564)
[Live] การแถลงข่าว จาก ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันพฤหัสบดี ที่ 8 กรกฎาคม 2564 (08/07/2564)
 อ่านต่อ...
 
หน่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร. 073-313928-50 ต่อ 1238 หรือ 073-312387